mandag 8. november 2010

Norge, verdens beste land å bo i?

Nok en gang har FN kåret Norge til verdens beste land å bo i. Det forundrer ikke meg, FN har løst den norske kode. Norge er som kjent en av de største bidrgayterne til FN, og hvis vi i tillegg kan få et klapp på skulderen av FN- systemet, ja , da kan nok FN være relativt trygge på at vi forsetter å holde pengesekken åpen. Vi har det bra her i landet, men vi har fremdeles en rekke utfordringer som ikke FN synes å bry seg om. f.eks :
- 250 000 står i kø for å få behandling ved norske sykehus.
- 700 000 av de som er i arbeidsfør alder er ute av arbeidsmarkedet
- Mange familier må sikre seg mat gjennom frivillige organisasjoner
- Skatte og avgiftsnivået er høyere enn svært mange andre land.

Hadde FN spurt noen av disse menneskene om hvor greit de synes det er å leve i Norge, er jeg ikke sikker på at svaret hadde resultert i at Norge var det beste landet å bo i.

For meg betyr ikke denne statusen mye, først når man har funnet løsningen på utfordringene som er nevnt over, og vi kanskje er noe mer kritiske til hva vi bidrar til gjennom FN-systemet , og FN likevel kårer oss til verdens beste land å bo i.... først da skal jeg tro på det jeg leser.