mandag 23. april 2012

Vårsesjon i Europarådet april 2012

Etter å ha tilbrakt deler av helgen på FrPs Landsmøte på Gardermoen, har jeg nå kommet til Strasbourg og Europarådet. Dagen så langt har forløpt på følgende måte: 1. 8.00-9.30 møte i burauet ..hvor vi diskuterte dagsorden for denne sesjonen,urgent debate on Syriah, current debate Om domstolen, som har 150 000 ubehandlede saker. 2. 9.30- 11.30 møte i partigruppen, hvor sakene på ukas dagsorden ble fordelt. 3. 11.30-12.30 skrive innlegg som jeg skal holde i ettermiddag. 4. 12.30- 13.00 presidere i salen 5. 13.00-14.00 delegasjonsmøte 6. 14.00-15.00 monitoring committee , hvor vi diskuterte situasjonen i Ukraina og Albania 7. 15.00-17.00 sitte i salen 8. 17.00-19.00 møte i partigruppen 9. 19.00-22.00 offisiell middag