torsdag 26. november 2009

FN og menneskerettigheter.


Jeg forundrer meg litt over FN om dagen. Det er FNs konvensjon om menneskerettigheter som de aller fleste land i verden har skrevet under på , og ratifisert.
Men så vet vi da at det dessverre er altfor mange land i verden som ikke overholder det som står i menneskerettighetskonvensjonen. FN har et råd, det opprettet de i 2006, det rådet heter menneskerettighets rådet , og består av 47 medlemsland.
Så langt er da alt vel og bra. Men så; hvis man sjekker hvilke land som sitter i Menneskerettighets rådet også kalt UNHRC, så er det flere av disse landene som slett ikke følge menneskerettighetene. Men hvorfor sitter de da i rådet?
Burde ikke FN, som er den store beskytter av menneskerettigheter sørge for å ha sanksjonsmuligheter for medlemsland som sitter i rådet, men ikke bryr seg filla om menneskerettigheter?
Hadde jeg vært leder for rådet, ville jeg umiddelbart ha gitt de av landene som bryter menneskerettighetene et gult kort, og deretter et rødt, hvis ingenting forandret seg. FN har muligheten, men bruker den ikke. Hvordan tror man at man overhodet skal få noen respekt for konvensjoner, nå man ikke bryr seg om hva medlemslandene gjør? Jeg sier ikke at man eksludere land som bryter menneskerettigheter helt, men de trenger da ikke å sitter i menneskerettighetsrådet, som skal passe på at konvensjonen blir fulgt . Eller hva sier dere?

onsdag 25. november 2009

Bern torsdag 19 og fredag 20 november


Nå har jeg endelig fått vedtatt rapporten min om innvandrerkvinner; spesielt utsatt for vold i nære relasjoner. Det skjedde i Bern i slutten av forrige uke. Denne rapporten har jeg holdt på med i nesten ett år. Vi har hørt hva eksperter fra ulike land mener pm saken, og vi har hørt gode eksempler på ulike tiltak for å gjøre livet litt lettere for de kvinnene som holdes bak lukkede dører og forbys å lære språket i vertslandet.
Det ble et enstemmig vedtak, så alle de 47 landene var enig i konklusjonene jeg hadde kommet frem.
I Europarådet holder man nå på å lange en konvensjon til bekjempelse av vold i nære relasjoner, og innvandrerkvinnene vil bli inkludert i denne konvensjonen.
Her finner du linken til rapporten min.

tirsdag 10. november 2009

Jeg har forsømt megmen så er det ikke bare bare å skulle sette seg inn i en helt ny verden, bokstavelig talt. Budsjett skal vi også jobbe med, men jeg klager ikke altså, jeg nyter hver dag på jobb. Det er fantastisk spennende og utfordrende, så dette tror jeg blir fire flotte år.
I går og i dag har vi hatt høring om budsjettet. Både på utenrikskapitelet og på forsvar. Og det gir meg unektelig noen aha - opplevelser på godt og ondt. Men jeg lærer, og for en som elsker å gå til bokhandlerne om høsten, for å kjenne lukten av nye bøker, er det å få lære noe nytt og så spennende utrolig tilfredsstillende.