onsdag 22. september 2010

Sverige, et demokratisk land?


På Wikipedia finner jeg følgende definisjon av hva demokrati er :

Demokrati (av gresk, demos, folk og kratos, makt) er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Ordet betyr folkestyre.

Nuhvel, da har vi avklart begrepet. Sverige som hevdes å være et av de mest demokratisk land i verden, har nå fått prøvd ut demokrati i praksis. Ved at 5% av den svenske befolkningen stemte Sverigedemokratene inn i parlamentet.
Dette har skapt storm i Sverige, folkeopprør og demonstrasjon i gatene. Trakassering av et lovlig registrert parti og vold mot deres representanter.
Jeg har ikke tenkt å gå inn i debatten om Sverigedemokratene, men jeg har lyst til å stille følgende spørsmål:
Hadde reaksjonen vært den samme hvis det hadde vært et ekstremt parti på venstresiden i svensk politikk? Væpnet revolusjon og anarki? Eller et ekstremt religiøst parti, som påbyr kvinner å gå med skjørt, ikke klippe håret og ikke gå ut om kveldene? Jeg er jammen ikke sikker. Uansett så er det interessant å se hvilke reaksjoner som kom etter søndagens valg i Sverige. Er det slik at svenskene nå tillater demokrati som flertallet finner akseptabelt?
Jeg ser at sosialdemokrater i Norge følger trenden og roper over seg om valgresultatet i Sverige. De deltar i kampanjer og snakker ikke akkurat i positive ordlag om et politisk parti i et naboland.
Det som skremmer meg er at man oppfører seg slik, og egentlig ikke bryr seg om de demokratiske prinsipper. Det hadde vært langt mer realt om man hadde sagt : Jeg er ikke enig i hva du sier, men jeg vil kjempe for din rett til å si det.... Det er demokrati for meg.

søndag 19. september 2010

Fakta om kosovserbere ..eller hva Serbiske myndigheter fortalte oss.


Mandag den 6 september hadde den politiske komite i Europarådet et møte og situasjonen i Serbia og Kosovo, sammen med de serbiske myndigheter.De vi møtte var Ministeren for Kosovo og Metohija Bogdanovic, Prof. Micunovic, leder av den serbiske delegasjonen til Europarådet og statsekretær i det serbiske UD Stefanovic,og Delic- som er visestatsminister.
Disse var svært bekymret for Kosovoserberne. Mange hadde flyktet til Serbia og bodde nå i leire, for det var ikke mulig for dem å returnere tilbake til Kosovo. Grunnen til det var at eiendommene til kosovoserberne var beslaglagt, av myndighetene i det nå selvstendige Kosovo. Ingen kunne heller garantere kosovoserberne juridisk bistand, for å få eiendommene sine tilbake. Vi snakker her om hus og hjem.
De aller fleste som bor i flykningesentre ønsker å returnere. 20 familier forsøkte å returnere, men de ble daglig utsatt for vold og trakasering, så de så ingen annen mulighet enn å returnere til leirene.

Det er klart at Serbia ikke har anerkjent Kosovo som en selvstendig stat, og kanskje ønsker å sverte de kosovonske myndigheter. Men at eiendommer blir belaglagt er dessverre ikke noe nytt, og etter å ha tilbagt tid både i Serbia og i Bosnia, vil det ikke overraske meg om det myndighetene i Serbia forteller er sant. Det er en ulmende uro, og ingen av de tre etnisitetene har glemt hva som skjedde for 15 år siden. At serberne er å bebreide av de andre er vel ingen overraskelse, så derfor er det nok ikke noen enkel sak å være kosovoserber i dag.

At UDI ikke har satt seg inn i forholdene i Serbia og Kosovo er å beklage, all den tid dette er alment kjent. Kosovoserberne kan selvsagt reise til Serbia, men der blir de plassert i flyktninge leire.

fredag 17. september 2010

Pressemeldingen vår etter besøket i Bosnia


Press release - 664(2010)
Bosnia and Herzegovina: declaration of the PACE pre-electoral mission

Strasbourg, 15.09.2010 – A pre-electoral delegation from the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) visited Sarajevo and Banja Luka in order to evaluate the political and campaign environment in the run-up to the general elections in Bosnia and Herzegovina on 3 October 2010. The delegation met representatives of the main political forces participating in the elections, the Central Election Commission and the Communication Regulatory Agency, as well as representatives of the international community and NGO activists.

The delegation welcomes the peaceful environment of the campaign and commends the Central Election Commission for managing well an extremely complex electoral process. The delegation notes with satisfaction that the CEC is respected and trusted by all political stakeholders and encourages the Commission to continue its work in close co-operation with the Council of Europe.

However, the delegation is concerned by the fact that divisive rhetoric is still strong in this campaign. The delegation gained the impression that key political parties are not engaged enough in a real debate on the main issues of concern for ordinary citizens: economic development and unemployment, and the fight against corruption and organised crime. Debates should focus on concrete reforms which will motivate citizens to vote.

Moreover, the delegation stresses that the rules governing campaign financing are obscure, which does not increase citizens’ confidence in the democratic electoral process. Fair access to broadcast media, particularly public service broadcasting, should be considerably improved, especially when it comes to news programmes and campaign reporting.

Many interlocutors drew the attention of the delegation to the risks of irregularities during the counting process, taking into consideration the complexity of the electoral system. In this respect, the delegation regrets that the network of domestic non-partisan observers is not well developed in Bosnia and Herzegovina. The presence of impartial domestic observers will contribute to building trust between political forces and reinforce citizens’ confidence in the electoral process.

The delegation is seriously concerned that, contrary to several recommendations of the Parliamentary Assembly as well as in violation of a legally-binding judgment of the European Court of Human Rights, the authorities failed to amend the State Constitution. Consequently, the elections to the Presidency of Bosnia and Herzegovina, and to the House of Peoples of the Bosnia and Herzegovina Parliamentary Assembly, will be organised according to rules which do not comply with the European Convention on Human Rights and its additional Protocols Nos. 1 and 12. It expects the authorities to do their utmost after the elections to urgently resolve this problem.

The Parliamentary Assembly will send a 30-member delegation to observe the general elections on 3 October 2010.

Members of the delegation:

Tiny Kox (Netherlands, UEL), Head of the Delegation

Jean-Charles Gardetto (Monaco, EPP/CD)

Arben Ahmetaj (Albania, SOC)

Jørgen Poulsen (Denmark, ALDE)

Karin S. Woldseth (Norway, EDG)

Parliamentary Assembly Communication Unit
Tel: +33 3 88 41 31 93
Fax : +33 3 90 21 41 34
pace.com@coe.int
assembly.coe.int
Top

--------------------------------------------------------------------------------

fredag 3. september 2010

Men hva med kvinnene, Laila Gustavsen?


I sin blogg skriver Laila Gustavsen fra Arbeiderpartiet følgende om integreringspolitikken i Norge :

Forestillingen om at det meste har gått galt i integreringspolitikken i Norge er ikke riktig. De aller fleste innvandrere i Norge har funnet seg godt til rette. De deltar i arbeidslivet, er økonomisk selvstendige, snakker norsk og deltar på samfunnets ulike arenaer. En ny generasjon unge med innvandrerbakgrunn er nå på full fart ut i utdannings- og arbeidsliv. Det er ungdom Norge trenger.

Da er det ikke fritt for at jeg blir relativt engasjert. Først skal det sies at mange kvinner i liberale muslimske familier er godt integrert og funger godt i det norske samfunnet. Men det kan synes som om alt er sår vel i Norge, men det er det jo ikke. For hva med kvinnene,Laila Gustavsen? Alle de kvinnene vi stilletiende aksepterer at blir holdt tilbake i egne hjem.Hva med jentene som forsvinner fra klasserommet,og ut av Norge for å tvangsgiftes eller kjønnslemlestes? Hva med de jentene som ikke får lov til å gå ut om kvelden på sosiale arrangementer fordi de kan treffe gutter der? Hva med jentebarna som ikke får delta i svømmeundervisning og fysiske aktiviteter? Er du, Laila Gustavsen, fornøyd med integreringen av disse kvinnene? Og når vi i tillegg vet at det blir stadig flere ekstreme islamister, som dermed i stadig større utstrekning også dominerer kvinnene i familien ved å nekte dem tilgang til de fleste sosiale nettverkene. Dette skjer i Norge hver dag, hele året . Jeg finner ikke å kunne si at dette er godt integrert, gjør du Laila Gustavsen?