onsdag 1. juni 2011

Kvinner i midtøsten sett fra et kvinneperspektiv


Nå har gjennom uken lest at man oppfordrer på Facebook til å slå kvinnelige sjåfører i Saudi Arabia, I egypt sjekket man hvorvidt kvinnelige arresterte demostranter var jomfruer.Andre steder blir kvinner som har blitt voldtatt straffet, eten med steining eller fengsel. Sogar blir noen av dem truet med dødsstraff, og for alt vi vet blir disse gjennomført også.
Nå må det bli en slutt på barbarisk oppførsel, på Sharialover og annet tullskap.
I Norge vet vi ikke hvor mange av kvinnene som kommer hit til landet fra land hvor kvinner er annenrangs mennesker, som blir holdt inne, slått og undertrykket.

Nå kan vi ikke lenger stilletiende akseptere at overgrep blir begått, hverken her i landet eller i land vi samarbeider med.
Jeg savner et høyt og entydig korfra alle partier om at å ta et oppgjør med dette.

Ikke bare bryter det med menneskerettighetene,men en stor gruppe kvinner må lide, på grunn av unnfallenhet fra land som setter likeverd høyt.

Det er klart vi har virkemidler, Norge sitter i menneskerettighetsrådet, vi gir penger til land som behandler kvinner som annenrang mennesker, og vi har store næringslivsinteresser i andre. Så la oss vise at FNs tusenårsmål faktisk betyr mer enn det papiret det er skrevet på. Og la oss støtte de modige kvinnene som trosser trusler om vold, og kjemper for sine rettigheter.