søndag 19. juli 2009

Mitt fantastisk første barnebarn
Slekter skal følge slekters gang....Er han ikke fin?

lørdag 18. juli 2009

Hva må til for at kunstnere blir sett ?


Jo, det er helt klart å være der folk er, enten det gjelder musikere og utøvende kunstnere.
Så kanskje er tingen å gi støtte til festivaler, gallerier og annet hvor folk er.

Jeg har tenkt litt på dette, helt uten å snakke med andre i partiet om saken, men heldigvis får vi lovt til å tenke selv i vårt parti.

Musikere på festivaler får mulighten til å vise seg frem, og ikke minst selge sine cder og andre produkter man har.
Hvis vi hadde hus i offentlig eller privat regi ( som i London) hvor kunstnere kunne samles, vise frem og selge kunsten sin og samtidig arbeide,hadde det vært en mulighet for å lokke folk til å se, oppleve og ikke minst kjøpe kunstnerens verker.

Så istedenfor å garantiinntekter , så hvorfor ikke hjelpe kunstnere til å få fokus på kunsten sin?

fredag 17. juli 2009

Hvorfor er kulturtoppene så engstelige?


Hvis man leser Fremskrittspartiets program for de neste fire årene, så ser man at vi slett ikke er likegyldig til kultur, snarere tvert imot. Kultur har fått stor plass i vårt program. Og hvis man tar seg bryet med å lese programmet skikkelig, så ser man at vi både er visjonære og velvillige. Så angsten til kulturtoppene som nå har valgt å gå til kamp mot oss, burde kanskje lese hva som står.

Men først vil jeg fortelle litt om hva vi har gjort for kulturlivet i Norge i de årene jeg har sittet i Kulturkomiteen.

- Det var forslag fra Fremskrittspartiet som endret tippenøkkelen i slik at forskningen ble løftet over i statsbudsjettet og kultur og idrett fikk 400 millioner friske penger i året, av overskuddet fra Norsk Tipping. Innenfor kultur ønsket vi at disse pengene i størst mulig grad skulle gå direkte til kommunene og den enkelte skole,til bruk i den kulturelle skolesekken.Arbeiderpartiet ville bra støtte forslaget hvis fylkeskommunen også fikk et ord med i laget.
Premissene våre for denne ordningen var at det skulle være en deltagende kulturell opplevelse for barn og unge, men Arbeiderpartiet har i regjering endret dette til å bli et ekstra tilskudd til den profesjonelle kulturen, hvor bar og unge sitter passivt å ser på. Men i allefall 400 millioner fikk kulturlivet , takket være vårt forslag.

- Vi forslo og fikk støtte for at museer kunne leie ut kunst og dermed hente inn sårt tiltrengte penger. Men hvorvidt museene har gjort det, er jeg ikke sikker på. Men det åpnet en mulighet.

- Vi foreslo en kulturkanon slik Danmark har innført, som igjen kulturtoppene var imot.

-Vi har ønsket momsfritak for frivillige organisasjoner, og fremmet forslag om dette, men ikke fått tilstrekkelig støtte.

- Vi har laget 2 fond i våre alternative budsjetter, et til barn og ungdomsaktiviteter, og et til kulturnæringsformål. Dette har bare fått vår støtte.

- vi fikk flertall for å sette i stand de tre seilskutene i Norge.
- vi fikk støtte for vårt forslag om å sørge for at Bergen Kunsthall kunne ha festspill utstilling.

- Vi har hele tiden støttet Bok og Blueshuset på Notodden, noe Jon Alvheim var den først til å ta opp i Stortinget.

- Vi har alltid støttet festivaler fordi der møtes mange, og gir mange et kulturopplevelse.

- Vi var de første til å sette de små håndverksfagene på dagsorden.

- Sammen med Arbeiderpartiet fremmet vi ulike tiltak som skulle stimulere til norsk og utenlandsk produksjon av film i Norge.

Vi har vært det partiet i de åtte årene som har gått, som har satt flest kultursaker på dagsorden i Stortinget. Vi har ikke sittet i regjering, og derfor ikke hatt alle pengene som statsrådene har, men vi har en tanke bak det vi holder på med. Det er å gi flest mulig en kulturopplevelse, og å ta vare på våre kulturelle tradisjoner.

At kulturtoppene tror vi vil rasere kulturlivet er en myte de ønsker å skape,for å få en sosialistisk regjering.

torsdag 9. juli 2009

Kulturkamp ...du liksom


Det overrasker meg slett ikke at det nå fra kunstnere på venstresiden settes igang en kulturkamp mot Frp, spesielt ikke når jeg ser hvem som står i spissen for kampen; Arnfinn Bjerkestrand.
I de åtte årene jeg har sittet i kulturkomiteen, har Bjerkestrand vært Trond Giskes lille valp. Når han har vist seg ( Trond Giske altså) har Arnfinn Bjerkestrand vært loggerende like i nærheten.
At det lønner seg har vi sett, Bjerkestrand ble jo nylig oppnevnt i det nye kulturrådet. Og som takk for det, stiller Bjerkestrand seg i spissen for en kulturkamp mot Frp.
At Bjerkestrand sikter mot høyere mål, kan det vel neppe være tvil om, valper gjør hva det skal være for å få sin herres oppmerksomhet,kanskje sikter han mot en statssekretær stilling, hva vet jeg.
Men det blir unektelig ikke veldig seriøst, når et av argumentene er at vi vil ødelegge festivaler, som vi i en årrekke har valgt å støtte, nettopp fordi festivaler når ut til så mange, for en relativt billig penge.

Men at Bjerkestrand er redd for at vi kommer til å stille krav for å få penger fra staten for å utvikle seg som kunstner, kan jeg forstå, for det kommer vi til å gjøre. Kunstnere ( norske ) er av den oppfatning at du må få penger fra staten for å overleve, mens det mange steder i Europa er akkurat det motsatte som er tilfelle.
Kunstnere ( norske) ser ut til å tro at jo nærmere du er kulturministeren , jo flere penger får du, mens i resten av Europa er kunstnere opptatt å ha lengst mulig avstand fra politisk ledelse. For fritt å kunne uttrykke seg kunstnerisk.

At de kunstnere som sympatiserer med Frp ikke tør å stå frem, taler vel for seg selv. " Du kan mene hva du vil, så lenge du mener det samme som meg" Dette minner om land vi ikke liker å sammenligne oss med, og er det virkelig slik frie, uavhengige kunstnere vil ha det ? Isteden for å gå til kamp mot Frp, burde kulturlivet gå til kamp mot detaljstyring og meningsdiktatur.

onsdag 1. juli 2009

Jeg beklager ....

jeg beklager at jeg ikke har vært særlig aktiv på bloggen min, men grunnen er at jeg har hatt sykdom og dødsfall i nær familie.

Jeg har nå kommet delvis tilbake til hverdagen, så jeg vil bidra med mitt etterhvert som dagene går.