tirsdag 29. april 2008

Tirsdag 28 april

Dagen i dag har gått med til å debatere saker i salen. Hele fem saker ble behandlet..
Det var alt fra Fosterhjem og ettervern for barnevernsbarn til enslige mindreårige asylsøkere og den kulturelle skolesekken.
Her finner dere sakskartet og våre ulike ståsteder i sakene.

finner sakskartet og våre ulike ståsteder i sakene.

Jeg er sliten...men fem saker er unnagjort.

Og i morgen drar jeg til Wien, før jeg kommer hjem og deltar på landsmøte

her finner dere linken til landsmøte

søndag 27. april 2008

RigaVi kom på formiddagen på torsdag og hadde noen timer før vi skulle møte NGOen Marta, en organisasjon som hjelper traffickerte kvinner, som er kommet tilbake fra prositusjon i utlandet.
I Latvia finnes det ingen krisesentre og den slags, så kvinnene som kommer tilbake er helt avhengig av hjelp fra frivillige organisasjoner.
Etterpå var det en mottagelse hvor det var parlamentarikere fra benelux-landene, fra de baltiske landene og fra de nordiske landene.
Fredagen var det møter hele dagen. Der vi fikk høre hva de baltiske landene hadde gjort, for å bekjempe Trafficking.De hadde bevilget penger til noen organisasjoner, og så hadde de slått hardt ned på de som var bakmennene. Men menneskehandel er god forretning i fattige land, og handel med mennesker utgjør 27 milliarder euro i året... Noe som utgjør mer enn handel med våpen og narkotika. Disse pengene går rett til de organiserte kriminelle. Og de organisasjonene går helt opp til toppen i samfunnet. Så det er ingen enkel jobb. Jeg hadde et innlegg om hva vi har gjort i Norden. Og så hadde sjefen for Europols avdeling for menneskehandel, et innlegg som fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på meg.
Den handelen som øker mest er handel med barn!! Fordi myndighetene i europeiske land har nå fokus på kvinnelige prostituerte, og derfor er det lettere å traffickere barn. For de blir ikke lett etter engang, hvis de forsvinner fra mottak eller barnevernsinstitusjoner. Det gjelder Norge også det!!!!!!!!

En konferanse med mye ny kunnskap.

onsdag 23. april 2008

Imorgen drar jeg til Riga

For å delta på en stor konferanse om Trafficking.
Det skal bli spennende, for her deltar parlamentarikere fra hele Europa.

Jeg kommer tilbake med mer etter hjemkomst.

Spørretimen i Stortinget


I dag var "vår" statsråd Huitfeldt til stede i spørretimen.
Og vi stilte spørsmål,om det i forbindelse med den nye ekteskapsloven, ikke var et brudd mot barnekonvensjonen at lesbiske par, kan utelate å oppgi hvem som er far.
Statsråden var sikker på, på bakgrunn av de undersøkelsene hun hadde gjort at det var det ikke. Enda det står uttrykkelig i art. 7 at barn har rett til å kjenne sitt biologiske opphav.
Kanskje ikke overraskende svar, men det er regjeringspartiene som er raskest ute når det gjelder å hevde at Fremskrittspartiet bryter konvensjoner.

Jeg fikk dessuten et oppfølgingsspørsmål på private barnevernsinstitusjoner, og regjeringens notat til regionskontorene til det statlige barnevernet, om ikke å bruke private institusjoner.
Nei ... de synes vel at det er bedre at ungene ikke får noe tilbud, og må stå i kø for å komme inn i en institusjon... i flere måneder...

mandag 21. april 2008

Ny ekteskapslov


I dag er det høring om ny ekteskapslov fra klokken er 10 til 18.00... Det er mange som gjerne vil si noe i denne saken.
Hvor Fremskrittspartiet står er vel kjent, vi går imot ny ekteskapslov. Dette er programfestet , og det gikk vi til valg på, så da blir det sånn :)

Det skal likevel bli interessant å høre hva de ulike sidene i denne saken mener.

torsdag 17. april 2008

Nasjonalmuseet


http://www.ukeavisenledelse.no/samfunn/20080417/bor_vurdere_a_kaste_bjelland/

Linken over viser hva jeg synes om den konflikten som pågår ved Nasjonalmuseet. Det har ikke vært annet enn bråk det siste året. De kan umulig får gjort jobben sin med kunstformidling og ivareta kulturarven vår. Nå bør det være nok, også for statsråd Giske.

onsdag 16. april 2008

Idrett og politikk

Jeg synes det er fantastisk at idrettsutøvere engasjerer seg i menneskerettighetsspørsmål.
Hadde enda den rød / grønne regjeringen vært like modige som våre ol-deltagere,men hittil ser det ikke sånn ut dessverre.Det er utrolig modig gjort.

Idrett og politikk har lenge godt hånd i hånd, uten at det har vært gjort noe nummer av det. I Munchen, i Hitler Tysland, mot israelske idrettsutøver... alt politikk... Og våre idrettsutøvere som engasjerer seg... fortjener det norske folks respekt.
Når man tar i betraktning at disse utøverne har jobbet og slitt for å komme til ol...og likevel tørr å tråkke Kina på tærne.

Nordisk råd i StavangerPå bilde ser man Frps fraksjon i Nordisk råd på besøk i St. Petersburg og bilde av lederen for vår fraksjon Thore Niestad tatt i forbindelse med grensehidermøte i Karlstad.

Komiteene i Nordisk Råd hadde møte i Stavanger i går, dvs møte startet med gruppemøter på mandag. Men jeg var på fylkesstyremøte i Hordaland og kom derfor ikke før til møtet i går.

I min komitee skulle vi drøfte gen modifisering. Det var et forslag fra vestresosialistene og grønne om å innføre gmo-fri soner. Dette støttet ikke jeg og ikke de konservative fra Sverige,Island og Danmark.Voteringen ble 6 :6 og med lederens dobbeltstemme ( han er grønn) så ble det vedtatt.

Vi hadde også oppe forbud på lik linje med Danmark når det gjelder transfetter.
Også her var det uenighet. De konservative fra Sverige, Island og jeg stemte mot forbud, men hadde et annet forslag om frivillig merking. Vi tapte igjen.

Forøvrig er det verdt å merke seg at Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet fra Norge stemte for forbud.

Jeg ble valgt inn i en arbeidsgruppe som skal se på menneskerettigheter i forhold til enslige mindreårige asylsøkere.

mandag 7. april 2008

Mindreårige asylsøkerbarn


I dag har vi hatt høring om saken om mindreårige asylsøkerbarn. Hvor det var mange som deltok. Redd barna, advokatforeningen, Press, med flere. Alle påpekte de det som har vært min bekymring. Skal barnevernet overta omsorgen for disse barna ( som vi har hevdet i ti år)så må det også gjøre enkeltvedtak på hvert enkelt barn. Dette må også gjelde barn eller skal vi si ungdommer mellom 15-18. Er man umyndig, så skal alle barn behandles likt, når de kommer under samme lov.

fredag 4. april 2008

Fredag 4 april


Gårsdagen ble lang, og jeg deltok også i en debatt om opprettelse av en kommisjon for å se på drapsakene i nære relasjoner de siste ti år, for å se om det er noen fellesbetegnelser på bakgrunnen for drapene.

Jeg var hjemme kl.22... og da hadde bilen stoppet tre ganger på veien hjem... Så i dag haiket jeg med Bård ( Hokksrud til jobb)

I dag har vi hatt møte i barnerettsutvalget. Siv, Thor Magne og jeg har hatt møte med LLH. Og jeg har vært på synstest... Må jo ha gangsyn som politiker.

Nå må jeg legge en plan for neste ukes aktiviteter... Og så skal jeg til Kristiansand i helgen.

God helg til alle!

torsdag 3. april 2008

Torsdag 3 april

I dag har jeg sendt ut to pressemeldinger. To vidt forskjellige tema, men det speiler vel hvor vidt spekter komiteen vår arbeider under.
Pressemeldingene finner dere på : www.frp.noVi har i tillegg vært på besøk hos Bokhandlerforeningen. Hvor vi fikk høre litt om både omsetning av bøker og om bokavtalen.

Uke 14 så langt


Mandag var reise dag, jeg dro fra Bergen og var bare innom kontoret for å åpne post. Noe som jo tar sin tid, for etter to uker borte...første påske og så komitereise, så var det to bæreposer fulle av post.
Tirsdag var det møte i Stortinget, og det var møte i komiteen, hvor man fordelte saksordfører jbben til ny ekteskapslov. Ulf Erik Knudsen fremmet meg som kandidat til den jobben, men flertallet vinner som kjent , det det ble Gunn Karin Gjul fra Arbeidepartiet som fikk det ansvaret.
Onsdag var Statsråd Giske i spørretimen, og jeg fulgte opp spørsmål fra May Helen Molvær Grimstad om bortfall av automatinntekter til frivillige lag og organisasjoner. Giske svarte at de hadde en milliard, men før monopolet hadde de frivillige lag og organisasjoner 7 milliarder, så det blir nok mange som ikek kan tilby de samme aktivitetene som tidligere. Jeg lurer også på, i likhet med veldig mange ifrivillighetsNorge.... NÅR KOMMER PENGENE?

onsdag 2. april 2008

Miljøkonferanse i Bergen


Det brukte jeg helgen til.
Det ble behørig dekket av pressen, som jo er av den oppfatning at Fremskrittspartiet ikke har noen miljøpolitikk. Men også her tar de feil. Vi er kritiske til alle sannhetene som er den politiske korrekte oppfatningen. Vi tørr å stille spørsmål. Det er iallefall ikke til å stikke under en stol at noen tjener store penger på at klima og miljø er satt på dagsorden.
Det var mye interessant på konferansen. Vi fikk høre om både solcelle energi. Og det kan hende jeg er blond, men jeg lurer faktisk på hvorfor ingen har satt opp digre solcellepanel i Afrika. Da ville vi ha fått bukt med både fattigdom og energimangel. 1,6 milliarder mennesker har ikke strøm....Men hvor er solcellepanelene?
Vi fikk både kritiske syn og vi høre fra Bellona.
Mye nyttig stoff.Anbefales på det varmeste...hehe.

Komitereisen

Det bare preg av ulykken som dessverre rammet Ålesund, samme dag vi kom dit.
Men vi hadde en hyggelig samlig hos May Helen Molvær Grimstad. Og vi var på Sunnmøre museum og fikk se det nye magasinet deres. Vi fikk også besøke en barnevernsinstitusjon
som både var trivelig og hvor de ansatte hadde et stort engasjement for det de jobbet med.Vi var selvsagt innom Jugendstilsenteret, og så hvor flott det var blitt ... foriige gang vi var der med komiteen var det midt i restaureringen.

Vi dro videre til Molde med den gamle hurtigruten " Nordstjernen"...været var praktfult
så vi satt på dekket og fikk litt sol.

I Molde ble vi behørig traktert, og vi traff representanter fra både fylkesmannen, det regionale fagteamet ( barnevern) og representanter for familievernet.
Vi fikk også høre om familieråd, som er en måte å finne løsninger uten at barnevernet tar kontroll og styring... Et spennende tiltak.

Vi traff også representanter for Romsdalsmuseet og Nordmøre museum... alle hadde store visjoner for sine museer.

Takk til alle som bidro til at dette var en av de hyggeligste komiteeturer jeg har vært på!