torsdag 20. november 2008

Forbud mot sexkjøp.

Fremskrittspartiet går imot forslag til forbud mot sexkjøp.
Jeg har gjort meg noen tanker rundt hvorfor forbud mot sexkjøp nå er lagt frem av Storberget.

For det første vet vi jo alle at sexkjøp har pågått i alle år. Årsaken til at noen kvinner selger sex, er sammensatt . Men etter at forbudet kom i Sverige ble plutselig Norge oversvømt at nigerianske og østeuropeiske prosituerte, som nærmest hang seg rundt halsen på forbipasserende menn på Karl Johan. Kan det være en grunn? At prostitusjonen ble synlig og derfor også "plagsom" ...så husjamei og vi lager en lov? Kanskje? Det er et virkemiddel til å få både de prostituerte og sexkjøperne under jorden, og så er det noe med at ute av øye ute av sinn. For politi til å følge opp dette forbudet har vi vel ikke? Norge som henlegger både volds - og vinningsforbrytelser. Skal vi ha patruljer stående stand by i Kvadraturen og andre steder der man selger sex for å forsøke å få tak i en sexkjøper? Sverige har ikke tatt mange sexkunder, bortimot ingen, sist jeg snakket med polisen i vårt naboland.

I et innlegg i Aftenposten Aften i dag skriver en prostituert et svært godt innlegg i saken, og hun sier at hun møter mer respekt som prostituert enn hun gjør hvis hun går på sosialkontoret....ja... det sier vel sitt det også.

Det andre som jeg reagerer på er at statsråden trekker inn trafficking og menneskehandel som en del av argumentasjonen sin i forbindelse med forbud av sexkjøp. Det er jo en helt annen og kriminell sak. Dette er det andre regler som regulerer og burde ikke vært trukket inn i denne debatten. Det slår meg at det kanskje er kvinnegruppe Ottar og arbeiderkvinnene som står bak dette, og slett ikke justisministeren.

Jeg tror ikke dette bedrer de prostituerte kvinnenes situasjon , jeg tror vi kommer til å se mye skjult vold og mishandling....som ikke politiet har tid til å ta seg av...de skal jo ut å fange sexkjøpere.

torsdag 13. november 2008

Pressemelding om budsjett og helse i Helse Vest

Jeg sendte denne pressemeldingen ut til alle lokalaviser i Hordaland i går...
For dere som er spesielt interesserte så finner dere vårt alternative budsjett her


PRESSEMELDING
fra Karin S Woldseth, Fremskrittspartiet Stortinget 11.11.08

Rettferdig fordeling av helsekronene

Nå har vi hørt hvor bra alt skal bli for helseNorge , gjennom hele dette året fra regjeringspartiene. Fremdeles har vi ikke sett noe til det her vest.
Fremdeles får Vestlandet den dårligste uttellingen pr pasient, sammenlignet med resten av landet.

Vi har i sommer hørt Arbeiderpartirepresentanter har lovet å gå til sin egen regjeringen, uten at det har nyttet nevneverdig. De kalte det Vestlandsopprøret, men hvor ble det av opprøret?
Fremskrittspartiet gjør noe med saken, og i forslag til budsjett for 2009, gjør vi følgende for Vestlandet:
- Vi øker basisbudsjettet til helse Vest med 179 millioner kroner for å behandle flere pasienter.
- Vi øker og øremerker 55 millioner til rehabilitering. Noe som dessverre har sett ut til å være en salderingspost for de rød/grønne. Enda vi alle vet at rask opptrening gjør livet for den enkelte pasient bedre, og rekonvalisenstiden mye kortere.
- Vi øker psykiatribudsjettet med 38 millioner, for å sikre oss at psykiatrireformen kan videreføres.
- Sist men ikke minst vi dekker inn gammel gjeld for sykehusene våre med 257 millioner kroner, dette for å gi sykehusene en forutsigbar ramme å forholde seg til, og en mer rettferdig fordeling mellom helseforetakene.

torsdag 6. november 2008

Høringer, spørretime og debatt i salen

Så langt denne uken har det vært en rekke aktiviteter på Stortinget.
Mandag hadde vi debatt i salen om barnevernsreformen, og jeg fikk spurt statsråden om hun har tenkt å evelauere den innførte reformen, som åpenbart ikke bare har sine fordeler. Hun bekreftet at de kom til å evaluere den. Riksrevisjonen kommer jo nok en gang med bemerkninger om at Buf-dir ikke har kontroll over økonomien. Så en evaluering er nok på sin plass.

I spørretimen på onsdag tok Anders Anundsen opp manglende skoletilbudet til barnevernsbarn,og jeg fulgte opp , uten at vi fikk noe konkret svar, hverken Anders eller jeg.

Torsdag var det budsjetthøringer hele dagen, det kommer alltid mange på budsjetthøringene, og dette var tredje dagen med budsjetthøringer, og når alle får et kvarter hver, og vi sitter på høring fra ni til fire ...så sier det seg selv at det blir svært mange å forholde seg til. Men det som er interresant er jo at det alltid kommer noen nye innspill.

I tillegg til budsjettet har vår komite 19 andre saker til behandling, noe som tar mye tid. Noen av sakene må behandles før jul, fordi det får budsjettkonsekvenser. Så nå er det veldig travelt.

Det kan kanskje se ut som om 19 saker ikke er så mye, men når vi har høringer på de fleste, skriver merknader og innlegg til alle sakene, ja da sier det seg selv at det er tidkrevende.
Behandlingen av saker på Stortinget er noe annerledes enn saker i kommunestyret. Fordi en sak går tre runder med merknader og forslag som vi går gjennom i komiteen, før den avgis. Og så vi kan forberede innlegget. Innleggene variere fra 5 min til 15, alt avhenger av hvor stor saken er.
Hvis du er saksordfører krever saken enda mer arbeid, for da må du også skrive komitemerknader, og du må ofte ha møter med parter som er berørt av saken.

Og dette er bare hva vi gjør i komiteen denne måneden.