onsdag 31. desember 2008

Godt nytt år!


Da nærmer tiden seg for at vi går inn i et nytt år.
Jeg håper at alle må få et riktig godt nytt år, og at de som sliter får den hjelp og støtte de trenger.

Jeg håper at i 2009 så vil alle land som bryter menneskerettighetene , slutter med det. Og hvis de ikke gjør det, så får det konsekvenser.

Jeg håper  at vi i 2009 får en ny borgelig regjering, ........ jeg håper!

fredag 26. desember 2008

Gunn Karin Gjul og likestilling


Jeg leste i VG i dag om at Gunn Karin Gjul fra AP sier at hvis Fremskrittspartiet fikk gjennomført sin likestillingspolitikk, så ville Norge bli et land på linje med de arabiske land. Til det kan jeg bare si at den den dama har ikke skjønt noe av det Fremskrittspartiet mener om likestilling. I 2008 har vi i Frp som utgangspunkt at alle mennesker uavhengig av kjønn er likestilte. Vi trenger ikke gjøre kvinner mindre verdt enn de er. Det er menneskets egnethet og kompetanse som skal være avgjørende, ikke hvilket kjønn man har. Men dette skjønner ikke Gunn Karin Gjul, hun tror åpenbart at det "stakkars svake kjønn" må ha hjelp, gjennom kvoteringer, for å nå opp i konkurransen med de " store ,sterke menn". Alvorlig talt, jeg synes nesten det er mer diskriminerende å bli sett på som et så svakt kjønn at jeg ikke greier meg på egen kjøl.
Jeg vet ikke hvordan Gjul ble valgt til stortingsrepresentant, men jeg VET at jeg ble valgt fordi jeg var meg, og ikke kvotert inn fordi jeg var kvinne, og det er jeg stolt av!

onsdag 24. desember 2008

Nå vil jeg ønske alle en fredelig julefeiring

og oppmode alle til å huske hva julen dreier seg om. En stille tid, med tid for ettertanke og ro.
GOOOD JUL !

torsdag 18. desember 2008

Jeg var på sprøyterommet , med julegavene mine

Her kan du høre hvordan det gikk. Selv om rusetaten i Oslo er rigide og restrektive, så kom jeg iallefall i julehumør.

mandag 8. desember 2008

Da sitter vi her


og ute er det mørkt. Menneskene der ute er travle på vei hjem godt innpakket i vinterklær.

Andre er ute på shopping, du ser det når du er innom bokbutikken, folk har liksom et salig blikk og et snilt og gavemildt uttrykk i ansiktet. Det er jul snart.

Rart det der hvor snille og gavemilde vi blir til jul eller? Er det rett og slett kompensasjon til gamle foreldre som man egentlig skulle brukt mye mer tid på? Ungene synes mamma og pappa er for lite hjemme, og da er det godt vi har jula, da kan vi kompensere.

De gangene vi visste at ungen var litt syk, men sendte ham avgårde i barnehage eller skole likevel, for vi hadde et viktig møte på jobben. En ektra fin mobil til jul gjør susen da...


Er det sånn vi har blitt?


At vi ikke prioriterer det vi egentlig er mest avhengige av , familie og tilhørighet ?

Burde vi lære oss å si nei til ting vi får dårlig samvittighet av ?

Sier det seg ikke selv, når vi lager små søte kort til jul, der vi gir de gamle en middag ute på restaurant? En husvask? Dette ville for få år siden være en selvfølge at vi gjorde jul eller ikke. Og vanligvis inviterte vi dem hjem til oss.... uten baktanke og kun fordi vi hadde lyst..


Jeg har lyst til å hoppe av hele julekarusellen, men...for pokker jeg har jo både gamle foreldre og unger jeg også....torsdag 4. desember 2008

Bidrag og endringer av disse

Vi skal senere i kveld debattere endringer i barneloven , hvor det blir noen bedringer i forhold til bidragspliktige.
De som lurer på hva jeg har tenkt å si, vel så kan dere lese dette her:

Karin S Woldseth (Frp): Ærede President.
En samlet komité slutter seg i hovedsak til de nye endringene i barneloven, som gjelder reisekostnader og barnebidrag. og jeg vil takke komiteen for at vi greide å behandle denne saken raskt og effektivt, til tross for både den kompleksiteten og den korte tiden vi egentlig hadde på saken. så får vi håpe at forskriftene kommer raskt på plass, slik at lovendringen kan tre i kraft så raskt som mulig.
Når det er sagt, president, så må jeg også få lov å si at det er vanskelig å få den fulle oversikten over bidragsreglene som sådan, når halvparten av endringen skjer gjennom forskrift og noe skjer ved forvaltningspraksis. Så det totale bilde kan være vanskelig å få øye på. Men…

Det er ingen tvil om at vi er enige om at det vi vil bekjempe er det høye konfliktnivået i en del saker, der partene ikke blir enige om samvær og bidrag. Og ved disse grepene som nå er gjort i loven, tyder det på at vi skal se en bedring av nettopp dette. For det er jo forferdelig leit at barn skal lide, for det gjør de, president, når foreldrene ikke blir enige i samværs- og bidragssaker.
Derfor er komiteen svært godt fornøyd med at man velger å åpne for at samværsforeldre reiseutgifter i forbindelse med samvær, også skal legges til grunn i fordelingen av reiseutgifter. Det er viktig at barnet får være sammen med begge foreldrene sine, og at ikke samværsforeldre ikke får hatt samvær av økonomiske grunner.

President, jeg går over til å snakke om mindretallets forslag i saken, og formoder at flertallet gjør rede for sitt ståsted.
I mai 2007 behandlet vi i Stortinget evalueringen av den nye bidragsordningen i S.nr 185, hvor en samlet komité
sluttet seg til at man også ved samværsklasse 2 skulle beregne bo-utgifter. Det blir utrolig forutsigbart, når man i samme regjering, men med forskjellig statsråd, endrer mening. For dem det angår er dette svært viktig, og det er viktig for alle å ha forutsigbare rammer å forholde seg til. Det kan ikke utelukkes at noe nå har planlagt at man får fradrag i klasse 2 på bakgrunn av de vedtak dette Storting har gjort enstemmig for 1 og ½ år siden, men som nå altså må kanskje får en ekstra økonomisk belastning, fordi regjeringen og flertallet nå velger en annen løsning.
President, det er ikke mange og store endringer som vi nå behandler, men vi håper at konfliktnivået kan reduseres noe, særlig tatt i betrakting at det er en formidabel øking av samværs- og bidragssaker som havner i retten.
Det skulle tyde på at man i større grad enn tidligere kjører seg fast. Kanskje har dette noe med at vi i stadig større grad involverer far, både når det gjelder når barnet er lite gjennom pappapermisjoner og annet. Ikke et negativt ord om pappapermisjoner, president, men har vi som lovgivere og beslutningstakere tatt innover oss, at jo sterkere både som knyttes mellom far og barn, dess vanskeligere er det å bryte dem. Det jeg egentlig ønsker å si, president, er at jeg forstår at det er konflikter, man kjemper for det man har kjært.
Så kanskje kan statsråden tenke litt på om ikke automatisk delt omsorg, hadde vært den beste konfliktdempingen. Men det kommer ikke nå, president, men det kan jo komme siden.Og med dette tar jeg opp mindretallsforslag.

Travle tider

Nå er det svært mye å gjøre på Stortinget. Familie- og kulturkomiteen holder på med mange saker i tillegg til budsjettet.

Vi har avgitt og skal behandle endringer i barneloven og vi skal behandle grasrot andelen fra Norsk Tipping.

Vi har debattert meldingen om dataspill og vårt forslag om å avvikle garantilønn og kunstnerstipend.
Innlegget mitt om garantilønn finner du her:


Karin S Woldseth (Frp): Ærede president
Da garantiinntekten for kunstnere ble innført i 1977 var og jeg siterer ” hovedmålet å gi kunstnere økonomisk trygghet og muligheten til å ha kunstnerisk virksomhet som sin hovedbeskjeftigelse. Og så fremt mottageren fortsetter å vise tilstrekkelig kunstnerisk kvalitet, beholder man denne støtten til man går av med pensjon.” sitat slutt. Da man opprettet denne ordningen, la man også inn avkortingsregler, i forhold til hva man tjente på kunsten sin. Av de som mottar garantiinntekter er det 70 % som ikke får noen avkorting i inntekten fra staten, og dermed ikke tjener mer på kunsten sin enn det fribeløpet man kan ha, det vil si 66.000. Det betyr at ca 350 kunstnere har garantert inntekt inntil de går av med pensjon, uten å produsere og selge for mer enn 66.000 pr år. Det skulle til og med jeg greid med kunsthåndverket mitt på et år, President, . Denne garantiinntekten oppfordrer ikke kunstnere til å selge verkene sine, slik at man ikke kommer over fribeløpet på 66.000. Faren ved dette slik Fremskrittspartiet ser det, er at målet må være å få garantiinntekt fra staten, for deretter å ha svært gode dager. Man kan fort bli for mett, president. Vi har sett eksempler på at dette har vært utnyttet, og det var vel neppe det som var intensjonen, den gangen man startet ordningen.

Når det så gjelder kunstnerstipender, så er det selvsagt ikke alt her vi ønsker å røre ved. At en kunstner kan søke om reise- eller vikarstipender ser vi ikke på som noe problem egentlig, ett sted må også kunstnere kunne henvende seg når man vil få påfyll. Men det som virkelig er til bekymring er at stadig større gruppe kunstnere faktisk får dette. Antall arbeidsstipend og andre statlige stipender øker i omfang. Det ble delt ut 387 arbeidsstipender, og så mye som 12.000 andre statlige stipender. Og det er lov å spørre seg om det er realistisk å tro at alle disse noen gang vil kunne livnære seg av kunsten sin.
Det som kanskje er det største dilemma er at dette er statlige stipender, hvor utvelgelsen skjer av fagutvalg i Kulturrådet. Det er sterke bindinger til staten noe som enten man liker det eller ikke gjør kunstneren avhengig av staten.
Og da koker det ned til president at det er staten som bestemmer hva vi skal se, høre og lese.
President, for oss i Fremskrittspartiet er det viktig at det er en stor bredde innenfor kunst og kulturliv, men det viktigste må være at man får mest mulig for de resursene man legger inn. Når man kan gå 3 år, som man gjør på garantiinntekt uten å bli kontrollert, er jeg ikke sikker på hvorvidt garantiinntekt er og stipender, ikke blir annet enn en sovepute. Det er svært få andre land, som bruker statlige resurser til å avlønne utøvende kunstnere, på den måten man gjør i Norge. Vi har tro på annen stimulans, som kunstnerfellesskap, opplæring i regnskap og markedsføring og kanskje gunstige skatteordninger som incentiver for å stimulere kunstnere til å kunne produsere nok til å forsørge seg selv.

torsdag 20. november 2008

Forbud mot sexkjøp.

Fremskrittspartiet går imot forslag til forbud mot sexkjøp.
Jeg har gjort meg noen tanker rundt hvorfor forbud mot sexkjøp nå er lagt frem av Storberget.

For det første vet vi jo alle at sexkjøp har pågått i alle år. Årsaken til at noen kvinner selger sex, er sammensatt . Men etter at forbudet kom i Sverige ble plutselig Norge oversvømt at nigerianske og østeuropeiske prosituerte, som nærmest hang seg rundt halsen på forbipasserende menn på Karl Johan. Kan det være en grunn? At prostitusjonen ble synlig og derfor også "plagsom" ...så husjamei og vi lager en lov? Kanskje? Det er et virkemiddel til å få både de prostituerte og sexkjøperne under jorden, og så er det noe med at ute av øye ute av sinn. For politi til å følge opp dette forbudet har vi vel ikke? Norge som henlegger både volds - og vinningsforbrytelser. Skal vi ha patruljer stående stand by i Kvadraturen og andre steder der man selger sex for å forsøke å få tak i en sexkjøper? Sverige har ikke tatt mange sexkunder, bortimot ingen, sist jeg snakket med polisen i vårt naboland.

I et innlegg i Aftenposten Aften i dag skriver en prostituert et svært godt innlegg i saken, og hun sier at hun møter mer respekt som prostituert enn hun gjør hvis hun går på sosialkontoret....ja... det sier vel sitt det også.

Det andre som jeg reagerer på er at statsråden trekker inn trafficking og menneskehandel som en del av argumentasjonen sin i forbindelse med forbud av sexkjøp. Det er jo en helt annen og kriminell sak. Dette er det andre regler som regulerer og burde ikke vært trukket inn i denne debatten. Det slår meg at det kanskje er kvinnegruppe Ottar og arbeiderkvinnene som står bak dette, og slett ikke justisministeren.

Jeg tror ikke dette bedrer de prostituerte kvinnenes situasjon , jeg tror vi kommer til å se mye skjult vold og mishandling....som ikke politiet har tid til å ta seg av...de skal jo ut å fange sexkjøpere.

torsdag 13. november 2008

Pressemelding om budsjett og helse i Helse Vest

Jeg sendte denne pressemeldingen ut til alle lokalaviser i Hordaland i går...
For dere som er spesielt interesserte så finner dere vårt alternative budsjett her


PRESSEMELDING
fra Karin S Woldseth, Fremskrittspartiet Stortinget 11.11.08

Rettferdig fordeling av helsekronene

Nå har vi hørt hvor bra alt skal bli for helseNorge , gjennom hele dette året fra regjeringspartiene. Fremdeles har vi ikke sett noe til det her vest.
Fremdeles får Vestlandet den dårligste uttellingen pr pasient, sammenlignet med resten av landet.

Vi har i sommer hørt Arbeiderpartirepresentanter har lovet å gå til sin egen regjeringen, uten at det har nyttet nevneverdig. De kalte det Vestlandsopprøret, men hvor ble det av opprøret?
Fremskrittspartiet gjør noe med saken, og i forslag til budsjett for 2009, gjør vi følgende for Vestlandet:
- Vi øker basisbudsjettet til helse Vest med 179 millioner kroner for å behandle flere pasienter.
- Vi øker og øremerker 55 millioner til rehabilitering. Noe som dessverre har sett ut til å være en salderingspost for de rød/grønne. Enda vi alle vet at rask opptrening gjør livet for den enkelte pasient bedre, og rekonvalisenstiden mye kortere.
- Vi øker psykiatribudsjettet med 38 millioner, for å sikre oss at psykiatrireformen kan videreføres.
- Sist men ikke minst vi dekker inn gammel gjeld for sykehusene våre med 257 millioner kroner, dette for å gi sykehusene en forutsigbar ramme å forholde seg til, og en mer rettferdig fordeling mellom helseforetakene.

torsdag 6. november 2008

Høringer, spørretime og debatt i salen

Så langt denne uken har det vært en rekke aktiviteter på Stortinget.
Mandag hadde vi debatt i salen om barnevernsreformen, og jeg fikk spurt statsråden om hun har tenkt å evelauere den innførte reformen, som åpenbart ikke bare har sine fordeler. Hun bekreftet at de kom til å evaluere den. Riksrevisjonen kommer jo nok en gang med bemerkninger om at Buf-dir ikke har kontroll over økonomien. Så en evaluering er nok på sin plass.

I spørretimen på onsdag tok Anders Anundsen opp manglende skoletilbudet til barnevernsbarn,og jeg fulgte opp , uten at vi fikk noe konkret svar, hverken Anders eller jeg.

Torsdag var det budsjetthøringer hele dagen, det kommer alltid mange på budsjetthøringene, og dette var tredje dagen med budsjetthøringer, og når alle får et kvarter hver, og vi sitter på høring fra ni til fire ...så sier det seg selv at det blir svært mange å forholde seg til. Men det som er interresant er jo at det alltid kommer noen nye innspill.

I tillegg til budsjettet har vår komite 19 andre saker til behandling, noe som tar mye tid. Noen av sakene må behandles før jul, fordi det får budsjettkonsekvenser. Så nå er det veldig travelt.

Det kan kanskje se ut som om 19 saker ikke er så mye, men når vi har høringer på de fleste, skriver merknader og innlegg til alle sakene, ja da sier det seg selv at det er tidkrevende.
Behandlingen av saker på Stortinget er noe annerledes enn saker i kommunestyret. Fordi en sak går tre runder med merknader og forslag som vi går gjennom i komiteen, før den avgis. Og så vi kan forberede innlegget. Innleggene variere fra 5 min til 15, alt avhenger av hvor stor saken er.
Hvis du er saksordfører krever saken enda mer arbeid, for da må du også skrive komitemerknader, og du må ofte ha møter med parter som er berørt av saken.

Og dette er bare hva vi gjør i komiteen denne måneden.

tirsdag 28. oktober 2008

Et annet tema som opptar meg veldig


er Barne og likestillingsministerens forslag om at det skal bli lettere å adoptere for fosterforeldre.

Hva synes dere om det?

Jeg personlig er for öyeblikket svärt skeptisk til at man kan tvangsadoptere barn, det bryter slik jeg ser det med Barnekonvensjonen. Og den har forrang i Norge.


Man skal jo dessuten alltid har for öyetilbakeföre barn til sin biologiske familie, så sant det er mulig.

Noen vil sikkert påstå at jeg nå snakker foreldrenes sak, men det er ikke riktig. Jeg tenker först og fremst på barna. De biologiske båndene er sterke, og jeg er slett ikke sikker på at tvangsadopsjon er det beste for barnet.

Nordisk råd i Helsinki


Jeg er i Helsinki , og om et par timer skal de nordiske statsministre og opposisjonsledere holde innleggene sine i Nordisk Råd. Det knytter seg stor spenning hva de har å si i forbindelse i forbindelse med finanskrise og andre trusler som ligger å lurer.
Vi har debattert både det nordisk samarbeidsprogrammet for 2009, og vi har diskutert likt og ulikt i forbindelse med grensehindringer, kriser og forsvarspolitikk, så langt.
Jeg skulle nok sett at det var noe mer konkret som kom av disse sesjonene, annet enn konsensus beslutninger. Men det viktigste her er vel å snakke med våre nordiske naboer og sette fokus på ulike saker som gjör det vanskelig å leve
greneselöst i Norden.
Likevel så har sosialistene greid å provosere meg både i går og i dag. De hamrer lös på Island og forsåvidt resten av de nordiske landene som ikke har sosialister i regjeringene sine. Holder seg til ideologien sin , og skylder på markedskrefter i forbindeles med både helsestell og finanskriser.
Uten tanke for innbyggerne i eget eller noen av de andre nordiske landene. Sånt blir jeg faktisk provosert av. Snakk om å gå med ryggen inn i fremtiden. Vi har sett at sosialistiske styringsett ikke gir folk bedre levevilkår, så hva maser de etter.
Men nå blir det altså statsministre, og det skal bli spennende å höre hva de har å si.

mandag 20. oktober 2008

Høring om budsjettet for 2009


Skatten ligger i enden av regnbuen
I dag har vi hatt høring om budsjettet for 2009, i dag handlet det om kultur. Det kom en rekke ganske spennende innspill både fra kulturliv og frivillige organisasjoner. I morgen skal vi har høringen fra 9.oo til 18.00 da skal det handle om familiebudsjettet og barnehager.

Det blir mange å forholde seg til, særlig når hver av høringsinstansene bare får 15 minutter hver.
Men de fleste gir oss det de sier skriftlig, det gir oss en mulighet til å huske den enkelte høringsinstans.

Det som var rart i dag var at skuespillerforbundet ikke var på høringen, antakelig var de godt fornøyd med budsjettet da, og det er første gangen :)

fredag 17. oktober 2008

Våre private forslagJeg tenkte jeg ville legge ut de private forslagene våre, som ligger til behandling denne høsten.

Det er et om politiattest, et om kunstnerstipend og et om avgift på dvd og video.

Nå går det unna.


Nå har jeg ikke skrevet i bloggen min på over en uke. Hvor har disse dagene blitt av?

Joda, i helgen var jeg i Bergen på programkonferanse,da blir det ikke tid til å skrive blogg:)
Så har vi hatt høringer på saken om ombudene skal velges av Stortinget. Så har vi en sak om kommunale barnvern, som jeg har skrevet merknader til . I tillegg så hadde vi frist til i går på vårt alternative budsjett.Som om ikke det var nok måtte jeg på Vista-kurs, det vil si at Stortinget nå innfører Vista, og da må alle delta på kurs først.
Vi har hatt eksterne og interne møter. Så akkurat nå går det litt over stokk og stein kan du si. Vi har 16 saker i komiteen som skal behandles i tillegg til budsjettet.
Men det er morsomt, og jeg liker meg best når jeg har det travelt.

Når det kommer usaklige utspill fra teatersjefer i Nord - Trøndelag på toppen, vel, da er det ikke fritt for at også jeg blir litt stresset. Men nå går det mot helg, og ute er naturen på sitt vakreste. Så jeg har tenkt å senke skuldrene litt og få meg noen fine dager. Riktignok er sakene vi har til behandling fin litteratur i sofakroken på kveldstid, så jeg skal nok få vært litt produktiv likevel.....

God helg.

tirsdag 7. oktober 2008

Trontaledebatten

I går var vi igjen igang med arbeidet i Stortinget.
Det var Trontaledebatt. Ikke mindre enn 86 innlegg var , og debatten var ferdig rundt kl 23.00.
Her ble alt tatt opp , små og store saker, innriks og utenriks.
Det er det som er så bra med nettopp denne debatten, man kan opp saker man brenner for, så lenge det har relevans til Stortinget og regjering.
Her finner du hele debatten.
( jeg advarer deg, den er lang)

Idag kommer budsjettet, så det blir nok å gjøre i dag også.

onsdag 1. oktober 2008

På oppdrag i utlandet

Mange kan nok synes at jeg er mye ute å reiser for tiden. Men det er først i dag Stortinget åpner, så det aller meste av reisingen min har foregått mens Stortinget fremdeles hadde møtefri.

Når jeg kommer hjem på fredag så er det vanlig høst , med trontaledebatt og budsjett.

Men tro for all del ikke at vi hviler her i Strasbourg, i går var jeg i møter fra kl 8.00 til 23.45, det skyldes selvsagt at Europarådet er svært opptatt av krigen mellom Georgia og Russland. Så vi satt i mange timer å " kriget" i møterommet også. Det sto selvsagt de to landene for, men det ganske mye flikking på setninger før vi var i mål kl 23.45.

Interessant er det å være med på .

Hvor var jeg da vi lærte prosentregning?

Selvsagt er 22 % av 25 milliarder litt mer enn beskrevet under...over 4 milliarder blir det..Hvis  22 % andelen fortsatt gjelder.

Det er mye penger for norsk idrett.....


tirsdag 30. september 2008

Nytt fra Europarådet


Denne uken er det møte i Strasbourg i Europarådet. Debattene i dag har stort sett dreid seg om Georgia og Russland, i tillegg til overvåkning av Bosnia og Herzegovina.

Vil dere lese nytt herfra kan dere trykke her

Planen om OL i Tromsø bør legges i søpplekassenMed den prislappen det ser ut til Ol i Tromsø 2018 vil kunne komme til å ende på, kan det ikke være tvil om at hele ideen ikke har livets rett.
En statsgaranti på 25 milliarder og hvor idretten skal dekke  22 % dvs bortimot 2 milliarder, vel da sier det seg selv at vi har annet å bruke på pengene på.

Tenk hvor mange idrettsbaner og haller vi kunne bygge rundt om i landet for dette beløpet.

Fremskrittspartiet har hele tiden vært imot dette luftslottet, fullstendig klar over at et OL ville komme til å bli langt dyrere enn først antatt. 

Jeg håper at man forstår at når vi ikke kan bruke penger på veier, så kan man heller ikke bruke penger på OL.  Ikke kan vi bruke penger på eldreomsorg, skole eller helse heller, for det er jo inflasjonsdrivende sier de rødgrønne. Så hvis denne regjeringen støtter en statsgaranti på dette beløpet, ja da fortjener de virkelig å bli kastet ved neste valg.

søndag 28. september 2008

jeg var der også

Videre fra Island.

Fra geotermisk power plant. Man leverer varme og varmt vann fra varme kilder 3000m nede i bakken

Landskap og regnbuen 
Geysir og landskap 
Onsdag var det møter hele dagen. Min komite diskutere  sikkerhet i Norden, og den svenske FRA-loven. I  tillegg til trancfetter, trafficking av arbeidskraft og budsjettet.
Vi hadde også et fellesmøte om globalisering og integrering. Vi diskuterte også hvem skulle være talsmenn for sakene når de kommer til sesjonen i Helsiki senere i høst.

Med andre ord, en begivenhetsrik dag.

Fremskrittspartiet valgte å bli en dag ekstra for å hente mer informasjon om Island og om norsk - islands samarbeid, i tillegg til at vi besøkte Barnas Hus.

Så vår dagsorden var  1 Ambassaden
       2 Fiskebåtredernes forbund
       3 Energidirektoratet 
       4 Barnashus

Hvor vi fikk gode orienteringer og ble vel mottatt.


Det var ikke enkelt å rapportere fra Island gitt

 Restauranten Perlan , hvor vi spiste middag. Den ser ut som en dom, men er bygget på fire vanntårn. Og så går den langsomt rundt.
Thore Nistad og Ib Thommsen på Perlan
Hans Frode Asmyhr og Ståle Urby  også på Perlan

Macen min likte seg ikke der, men det gjorde jeg.


mandag 22. september 2008

Da er jeg underveis til Island


Dette blir mitt første besøk på sagaøya. Jeg gleder meg. Besøket skyldes at vi skal ha møte i Nordisk Råd. Jeg har utstyrt meg med kamera så jeg håper å legge inn mange fine bilder....så følg med:)

fredag 19. september 2008

Hvem er populist nå,Giske?


Jeg synes det er flaut når Statsråd Giske bruker en enkelt sak, som sannhetsvitne for hvor skadelig nettspill er. Og at han i dag legger frem et lovforslag om at bankene ikke har lov til å overføre våre penger til nettspillselskaper.
Arbeiderpartiet har alltid vært først i køen og fortalt hvor populistiske vi er, men å bruke en menneskelig tragedie for å innføre kontroll og restriksjoner på hvordan vi bruker pengene våre, er vel nettopp populistisk.
På de premisssene er det uhørt for meg å delta i en debatt. Jeg er ikke redd for å møte Giske i debatt, men å debattere dette i kjølvannet av en konkret sak,vil jeg ikke. Tønnesaken sitter så godt i meg, at jeg tenker meg to ganger om før jeg gjør det.

Giske vil forby, egentlig vil han nok forby alt spill som konkurrerer med Norsk Tipping, og sørge for at alle inntekter av spill skal gå til staten. Til tross for at det nærmest er umulig å vinne på de spill Norsk Tipping har. Men så er det jo også snille spill,da.......

I dag kan vi lese i nettavisene av man blir spillegal på børsen av short trading.... når skal han forby det ?

onsdag 17. september 2008

Om statlig kontroll av internett


Nå ser vi hvordan den rødgrønne regjeringen er i ferd med å ta grep, som burde skremme vannet av oss. Statsråd Giske ønsker nå et medieombud, som skal gi mennesker et sted å henvende seg hvis de føler seg uthengt på nettet.
På nettet, sier han i dag. Imorgen er det antakelig kontroll over hvem og hva avisene skriver også. En blogger sier på VGnett at Statsråden tok med seg denne gode ideen fra Kina, og man kan jo begynne å lure. Statlig kontroll med internett, som første vestlige land, jeg vet ikke om det er noe å skryte av. Litt ansvar og litt kontroll bør vi selv ha med hva vi gjør og hva vi skriver.
Det finnes en rekke andre ombud som kan ivareta unge jenters overgrep på nettet. Men viktigst av alt burde være for denne regjeringen at de gikk inn i barnehagene ( for det er jo der alt starter) og forteller om nettvett. Videre bør det inngå i lærerplanen på skolen å forbygge tankeløst bruk av internett. Til sist , foreldrene har også et ansvar for hva barna ser og leser på nett. Det er forebygging som hjelper, ikke sensur.
Skal man straffe noen for at de legger ut bilder som aldri var ment for almenheten, ja så får man straffe dem som legger dem ut, ikke hele det norske folk. Som i tilfelle med en ekskjæreste som la ut bilder av en 17 år gammel jente. Hva fikk han i straff for det? Her er gjerningsmannen kjent, så det burde være en smal sak.
I de fleste tilfeller hvor bilder blir lagt ut, som ikke skulle ha vært på nett, så vet man jo hvem som har gjort det. Gi disse en skikkelig smell, bøter eller fengsel, så virker det forebyggende det også.
Men et medieombud, som sikkert også gradvis tar for seg aviser, og hva de skriver og hvem de skriver om, blir for meg sensur. Noe jeg er helt imot.
Jeg vil ikke bo i en sosialiststat, der alt er kontrollert før jeg leser det!

Det er ikke intensjonen til Giske nå, men hva vet vi om hva det vil bli ?

Ytringsfriheten skal vi ta vare på, det gjør oss til et demokratisk land.

tirsdag 16. september 2008

Om spiseforstyrrelser og idrett


Jorun Sundgot-Borgen har gjort et fantastisk arbeid for idrettsutøvere med spiseforstyrrelser, i tillegg til at hun har drevet fram ulike kampanjer for å forebygge dette problemet helt ned til grasrotnivå.

får hun altså ikke 3 millioner av Idrettforbundet, 3 millioner???? Det er jo lommerusk , hva Idrettsforbundet angår. Det er dessuten svært beklagelig at vi mister en kapasitet på området, når Sundgot-Borgen slutter.

Særlig når vi i dagens VG kan lese at 5 av idrettsutøverne som deltok i OL for Norge, får behandling for spiseforstyrrelser. Forteller ikke dette oss at vi trenger Sundgot- Borgen, med sitt engasjement til å drive dette arbeidet videre? Eller skal en aktiv utøver dø, før det blir satt fokus på problemene, og da er det kanskje litt sent.

Jeg må spørre statsråden om dette.....

lørdag 13. september 2008

Rapportør for sak i Europarådet.

I går ble jeg utnevnt til rapportør for en sak i Europarådet, her på møtet vårt i Paris
Det er kjempespennende å få forberede og fremme sak for plenum.

Saken det dreier seg om er . Invandrerkvinner, og at de er særlig utsatt for vold i hjemmet, og hvilke tiltak vi kan gjøre i Europa for å bedre deres forhold.
Det blir en spennende og stor sak og hente informasjon om. For vi må hente informasjon fra de som er best på dette og de som er dårligst.

Jeg gleder meg virkelig og synes dette er en sak jeg kan lære noe av.

( LItt stolt er jeg oså, for det er første gangen jeg er blitt valgt til rapportør)

torsdag 11. september 2008

Idag er jeg i Paris

og diskuterer Georgia og Russland.

Det går hett for seg..


mandag 8. september 2008

Hva skal vi med barna?


Jeg leser for øyeblikket en bok som heter nettopp det: " Hva skal vi med barn? "skrevet av Simen Tveitereid ISBN 978-82-489-0761-9.
Den burde være obligatorisk lesning for alle som tenker på å sende barna sine i barnehagen fra de er 1 år gamle. Og for alle andre som lovpriser barnhagen for de minste barna.

Første gang jeg stilte spørsmål om saken var i spørretimen, den gang Karita Bekkemellom var barne- familieminister. Spørsmålet var om ikke vi burde forske på hvorvidt det kanskje ikke var så heldig å ha de aller minste barna i barnehage i 7- 8 timer hver dag. Reaksjonen til Bekkemellom, var overraskende, hun ble mildt sagt rasende, og hadde det ikke vært to talestoler mellom oss, så tror jeg hun hadde gått rett i synet på meg.

Siden har jeg stilt spørsmålet til barnehageministeren, også han viser til rapporter som som sier at jo før man kommer i barnehage, jo bedre går det på skolen. Rapporten han viser til er over ti år gammel, og nyere forskning viser at det slett ikke er tilfelle.

Jeg har ingenting imot barnehager, men det bekymrer meg at barn blir overlatt til seg selv så tidlig. Barnehager fra barna er tre år, er fint, både for språkutvikling og motorikk, men 1 år gamle barn kan ikke leke sammen med , de har ofte ikke språk og de er avhengig av tilknytningen til en voksen person. Med 7 - 9 barn og tre voksne sier det seg selv at de blir overlatt til seg selv.

Det er en viktig bok Tveitereid har skrevet, så jeg utfordrer både statsråder og representanter fra de rødgrønne om å lese boken, og innsikt i hva det egentlig er utsetter de minste barna for.

Tveitereid foreslår at kanskje skal man kutte kontantstøtten ned med ett år, med doble den det året. Kanskje det..eller kanskje skulle det være valgfritt...om man mottak kontantstøtte i et eller to år? Dette tror jeg vi skal drøfte, for målsetting må være å sørge for at de minste barna får et trygt fundament i livet sitt.

onsdag 3. september 2008

Frekkhetens nådegave og stygge løgnerDet er mye man skal høre før ørene detter av, sier et gammel ordtak. Men å høre en stortingsrepresentant lyve er ikke særlig pent, og særlig når hun gjør det midt i beste sendetiden, med ett mål for å øye; å lure folk.
De siste dagene har igjen debatten om Norsk Tippings monopol vært diskutert i media. etter at jentene fra Manglerud Stars fotballag er blitt pålagt å fjerne reklame fra et konkurrende spill til NT. Ja, for hvis ikke de gjør det , kan de bli eksludert fra forbundet.

Schei- Grande sier på TV2 sporten, at hun er imot monopol og at Venstre er imot monopol.
Det hun ikke sier at Venstre satt i regjering da monopolet ble innført, og har ved flere anledninger når Fremskrittspartiet fremmet forslag om å oppheve monopolet til NT. stemt imot.
Dette vet Trine Schei-Grande at er mulig å sjekke, ved å se på stemmegivningen i sakene, likevel står hun frekkt å sier på TV at Venstre er imot NT monopol? Det kan bare være en grunn til at hun gjør dette, og det er for å lure folk.
Fremskrittspartiet ville forsøke å sikre frivillige lag og organisasjoner nok ressurser til å drive uten å måtte jobbe seg ihjel med å få penger, og nå står damen altså smilende å sier det samme, som hun stemte imot tidligere. Ja,ja vi får håpe det er sant, for da kan vi gjennom et nytt felles forslag sørge for at blir sånn?
Eller er dette bare løgn og bedrag?

tirsdag 2. september 2008

Meningsmålingen i Dagbladet i helgen


Jeg lurer på en ting altså. Om det er slik at Dagbladet og deres meningsmålingsinstitutt så inderlig ønsket å snu trenden på meningsmålingene at de rett og slett fikset litt på dem?
På Dagbladets meningsmåling i helgen gikk alle regjeringspartiene frem, mens alle de borgelige partiene gikk tilbake.
Er det slik at man kan manipulerer frem et ønsket resultat? Er det mulig? Vel iallefall så virket det sånn for oss som leste målingen i Dagbladet. Idag kan vi lese TV2 måling for september, joda vi går litt tilbake, men er ikke i nærheten av det som Dagbladet la frem i helgen.
Det er mange måter å tilfredsstille regjeringen på, både for journalister og aviser, men å få dem i bedre humør ved å manipulere meningsmålinger, håper jeg ikke er en av dem.
Da blir man jo ikke bedre enn land vi ikke ønsker å samenligne oss med.Folk er ikke dumme, men enkelte journalister tror åpenbart at vi er det.

Valgkampen er i gang
Det er liten tvil om at valgkampen er i gang, og den kommer til å holde på mer enn et år. Det er lang tid å slåss om medienes oppmerksomhet, skrive leserinnlegg og ikke minst skolere og informere alle de som skal stå på stands sammen med oss.
Jeg håper ikke det blir en skitten valgkamp, der man graver opp dritt, for å slenge det i ansiktet på sin motstander. Men det er noe med å ha makten, det er vondt å gi den fra seg. Det er ikke alltid målet helliger middelet. Så vi får vel bare forbrede oss. Og forbrede oss skal vi,godt. Svært godt.
Derfor begynner vi i Hordaland til helgen, med en Høstkonferanse, som skal ta for seg noe av de ulike teamene som er viktig for Fremskrittspartiet. Helse og skole. Så vi skal være klare når det rødgrønne monsteret våkner. Vi er væpnet til fingerspissene med gode argumenter og god politikk.

lørdag 23. august 2008

Mann løslatt etter knivstikking på sin kone,


fordi hun kom seg . Etter å satt kniven i ryggen på sin kone, med sin 5 mnd gamle baby til stede, fant Bergen Tingrett at det var ikke nødvendig med ytterligere varetekt og slapp mannen fri. Grunnen var at kvinnen kom seg raskt til hektene...!!!!!!!!!

Hva i himmelens navn er det vi holder på med i dette landet. Er det mulig?

Vi har som satsingsområdet å få bukt med vold i nære relasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Vi snakker så varmt om å sikre offrene, og hva er dette da?

Er det nå helt greit å stikke kniven i ryggen på kona di, bare du sørger for at hun overlever? 

Har noen spurt konen hans , hva hun synes om dette?

Hva slags signaler gir dette til de tusenvis av kvinnene som knapt tørr å bevege seg utenfor døren, og som bare har en trygghetsalarm å klamre seg til.

Dette går ikke an, og jeg er fly forbanna.....virkelig fly forbanna!!!!

torsdag 21. august 2008

Lars Sponheim - høvding i Hardanger eller Haldens store sønn?


Jeg har hørt mye fra Lars Sponheim, og faktisk er det egentlig mye bra. Han har humor og han kan skape liv i en debatt. MEN når det kommer til hans selvbilde og hans muligheter, vel da tror jeg nok jeg må innrømme at han kommer litt til kort.
Det blir ingen FRP - regjering sier han i dag i et intervju. For det har jeg bestemt. Vel Lars, det kommer vel helt an på hva velgerne sier i september 2009 , gjør det ikke? Eller er det slik at når småbønder og storhøvdinger fra Hardanger har bestemt noe så blir det sånn? Jeg er redd for at den tiden ligger ligger ca 1000 år tilbake i tid. Og takk for det.
Lars, du har en tro på deg selv som nesten er litt misunnelsesverdig. Jeg skulle gjerne ha sagt det samme om Venstre selvsagt, men av respekt for velgere og en viss ydmykhet for demokratiet så gjør jeg ikke det, selv om vi har 32 % på meningsmålingene om dagen.
Det heter seg at man skal bevare barnet i seg, og det skal man... man kan leke og le, men i en alder av 50 år, og leder for et politisk parti, bør du nok Lars, legge fra deg guttetaktene fra Halden, og gå seriøst inn i debatten om demokratiet, eller kjeder det det deg min venn?

onsdag 20. august 2008

Den siste revejakta
åpningsfilmen var virkelig underholdende. Hentet fra min egen ungdom, og alt var tidsriktig. *humrer*

De to hovedrolleinnehaverne gjorde en fantastisk jobb, og spesielt Kristoffer Joner er som skapt til rollen. Min oppfatning er at han er den beste skuespilleren Norge har for tiden.

Her kan man lese mer om filmen


For øvrige filmer og kommentarer, gå til hobby-bloggen

Åpning av filmfestivalen


 Til og med før den offisielle åpningen av festivalen var det mulig å se film.
Den første filmen jeg så var en brasiliansk film som het:Tropa de elite
Filmen handlet om elitestyrkene som er noen av de tøffeste i verden. De skal bekjempe både narkobaronene som har full kontroll over favelaen ( fattigområdene) og et gjennomkorrupt politi. Og de dillemaer dette bidrar til. 
Fantastisk sterk film , som satt i magen i mange timer.

Amandaprisutdeling


Lørdag var det prisutdeling.

Da var det først prisutdeling på direkte tv. Det var mye glitter og stas, og mest fokus på det. Jeg synes nok at fokuset på film har blitt litt borte på prisutdelingen, men slik skjer vel når det skal tilfredstille seere på tv.

fredag 15. august 2008

Amanda fra Haugesund
Nå er det klart for en uke i Haugesund, med filmfestival.

Dette året tar jeg av ferie og egne penger for å kunne delta på fimfestivalen en hel uke.Vanligvis så får komiteen to overnattinger, men med både Amandapris utdeling og åpning av festivalen er det begrenset hvor mye film man får se. Derfor blir det en hel uke i år. Jeg gleder meg.

Jeg er et hamster, det vil si at jeg samler, og en av de tingene jeg samler på er film...NORSK FILM.. Derfor er dette det riktige stedet å være den nærmeste uken. I tillegg til at Haugesund er en fantastisk koselig by. Jeg kommer tilbake med kommentarer til filmene jeg har sett...på hobbybloggen min

onsdag 13. august 2008

Nasjonalmuseet,direktør, styreleder og statsråd

Herr Statsråd


Nå har det vært uro ved Nasjonalmuseet i flere år, ja kanskje så lenge som de fem årene Christian Bjelland har sittet i styrelederstolen, og det ser vel neppe ut som om uroen skal gi seg med det første. Selv om sittende direktør har sagt opp, og selv om den forrige direktøren også gikk. Begge med store beløp i etterlønn.

Jeg er av samme oppfatning som enkelte andre, at det blir ikke ro før styrelederen innser at det ikke er hans private kunstsamling, men faktisk folkets samling han forvalter. Og det blir slutt på detaljstyring og syndebukker. Stortinget bevilger over 200 millioner i året til museet, og nå er det på tide at Stortinget eller statsråden faktisk tar noen grep for å få slutt på bråket.
Jeg er enig med dem som hevder at vi først må få et nytt styre, og så få en ny direktør. Dette styret har manglet innsikt og bør derfor ikke ansette ny direktør,( med nok en etterlønn) Så Tron nå får du vise litt handlekraft!

Travle dager.

Scenekunst WintherStormer in consert 7 nov 2007


Selv om det fremdeles er møtefri på Stortinget er vi i full sving.
Igår tirsdag : Møte med Familiestiftelsen som kjemper for å implementere Barnekonvensjonen i norsk offentlig forvaltning. Intervjuer med VG og Nrk om direktøren på Nationalmuseets avgang, foruten et tonn post å åpne.

Idag: Et profilintervju med freelance journalist, og Klassekampen.
I tillegg til det så jobber jeg med programmet vårt, og med et par andre saker, som ligger til behandling i høst. Deriblandt scenekunstmeldingen og og NOU Med barn i fokus som handler om endringer i barneloven. Linkene ligger bak, så bare trykk og les og kom med innspill, det vil jeg sette stor pris på.

mandag 11. august 2008

Også var det fest etterpå.


Silje, Mikal, Erik og burstagsbarnet

Kystsogeveke, Tall ship race og bursta på en gang

Bergen og seilskuter
unge menn synger chanties under åpningen av Kystsogeveka
Ombord I Christian Radich
Sørlandet og Christian Radich
Statraad Lehmkul, min favoritt.

Stor fest i Bergen. Det var flere mennesker på Bryggen enn på 17.mai. Det sydet og kokte. Været holdt seg, så dette ble en stor opplevelse. Vi spiste lunsj ombord i Christian Radich, og nøt stemningen. Det er fantastisk viktig å ta vare på den maritime historien vår. Dessverre er det altfor lite fokus på kysthistorien, det dreier seg for mye om stavkirker og rosemaling. Det er vel bare to fylker som ikke har kyst, så dette burde vi satse mer på. Det handler om våre tradisjoner og kulturarv.Takk til Kystsogeveka som fokuserer på dette.

Etnemarknaden


Her er vi : Inger Ulvund, Elisabeth Eide Tharaldsen, Roger Nilsen og jeg


Det årlige arrangementet på Etnemarknaden gikk av stabelen fra 7 - 10 august.
Her er det et fantastisk folkeliv, masse rart og se og høre.Og som vanlig i et mellomvalgår var vi det eneste partiet representert.Som dere ser var det sol og vakkert vær. det betyr mange mennesker.Noen kom innom standen vår og slo av en prat. I etne er det tydlig at det dreier seg mye om landbruk.
Men hyggelig var det, og litt å handle var det også.
Å så var det veps der, AAAARG!

torsdag 7. august 2008

Clapton var fantastisk


Åh, det er lenge siden jeg har hatt denne følelsen etter en kosert. 20000 publikumere og Eric Clapton var helt rått.
Kvelden begynte bra den, middag ( spearribs på Madam Felle), heldigvis var det så fult at vi måtte gå inn i restauranten på SAS-hotellet.Og vi fikk bord, o hvilket bord! Jo, bordet ved siden av Eric Clapton.Jeg tror at hjertet stoppet å slå en liten stund. Men så er jeg ihuga Clapton - fan også da.
Så gikk vi til Kohengen. Sammen med 20000 andre, det er den største folkevandringen jeg har deltatt i..
Vi fikk gode plasser, og ikke var det for mye uro rundt oss heller, så det var mulig å høre god musikk :) Og god musikk var det ...alle de gode gamle slagerne satt som de skulle.Værguden sørget for at vi ikke ble våte heller...
Altså en vellykket konsert. Etterpå gikk vi i baren på Sas-hotellet, og vekslet noen ord med manageren, den nordiske og den norske til Eric Clapton, så dette ble bedre enn jeg hadde drømt om.
Takk Eric Clapton for en utmerket konsert, og vel anvendte penger.

onsdag 6. august 2008

Clapton konsert og Zacken i flammer

Eric Clapton I dag er det den store dagen jeg har gått å gledet meg til siden jeg kjøpte billettene ( helt for egne penger)i februar til Eric Claptons konsert på Kohengen i Bergen.
Jeg har vel det meste av det han har gitt ut på plate og DVD så dette blir stort.
Her er linken til hjemmesiden hans


Men samtidig så hørte jeg den triste nyheten om at Zachen står i flammer. Nå like før åpningen av Kystsogeveka brenner det altså i hjerte av Bergen midt på Torvet, og det er fryktelig trist.Jeg håper ikke det har gjort så stor skade, en det vil tiden vise.

søndag 3. august 2008

Notodden Bluesfestival

Mick Fleetwood

Fredag var det klart for Notodden Bluesfestival.

Først var det seminar om ulike måter å markedsføre kultur på, og om Bok og Blueshuset på Notodden. Dette er det årlige Hovedstadsforumet som Ragnhild Kraugerud står i spissen for. Og som vanlig var det et svært vellykket seminar.
Etterpå var det Blues for alle pengene.

Vi var så heldige at vi fikk høre Mick Fleetwood og hans bluesband. Utrolig!!!!
Han hadde en sånn spilleglede og publikum var helt fra seg ...så dette gikk begge veier.Han snakket tilogmed norsk ...

Vi fikk med oss Big Band også, en flott norsk rockegruppe..som var ny for meg, og derfor svært positivt overraskende for en stor tilhenger av rock..


Lørdag dro vi videre til Bergen.

og her er vi nå.... og det regner:)