mandag 25. oktober 2010

Spørsmål om Etiopia


Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til miljø- og utviklingsministeren
Dokument nr. 15:150 (2010-2011)
Innlevert: 22.10.2010
Sendt: 25.10.2010
Til behandling
Karin S. Woldseth (FrP)
Spørsmål
Karin S. Woldseth (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at bistandsmidlene til Etiopia vil bli brukt etter intensjonene og ikke bidra til å spre frykt?
Begrunnelse
I en ny rapport fra Human Rights Watch kommer det frem at etiopiske myndigheter bruker bistandsmidler til å straffe politisk opposisjonelle, Ved å nekte dem nødvendig bistand til mat, jordbruksarealer eller lån. Det hevdes at for å overleve må man være lojal til de politiske myndigheter og staten. Det er med bekymring man også opplever at det er stadig færre opposisjonelle i parlamentet, videre ble bønder som lot seg intervjue i arbeid-for-mat programmet internert. Etiopia er et av verdens fattigste land hvor halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Også UD sier at man må følge nøye med den politiske utviklingen i Etiopia. Det kan derfor sies at bistandsmidlene neppe er brukt etter intensjonene.

Erik Solheim (SV)
Svar

fredag 8. oktober 2010

Fredsprisvinneren Xiaobo

- Verdig prisvinner- Verdig prisvinner - En modig og viktig prisutdeling. Slik reagerer FrPs Karin Ståhl Woldseth på årets tildeling av Nobels fredspris. - FrP gratulerer Liu Xiaobo med Nobels fredspris. Dette er en verdig prisvinner, sier Woldseth, som er stortingsrepresentant for FrP i Stortingets utenrikskomité. - Det er bra at Nobelkomiteen med denne tildelingen gjenoppliver prisen som en støtte til demokratiforkjempere. Det er en dristig tildeling, men først og fremst modig og viktig, sier hun. - Dette er klare signaler til Kina. Et land med så stor økonomisk vekst, som retter seg inn mot vesten er nødt til å åpne opp for at mennesker kan være uenige med makthaverne. - Det er paradoks at Norge jobber med en frihandelsavtale med Kina til tross for at man vet at landet bryter grunnleggende menneskerettigheter. Denne prisen gir slik sett noen signaler til den norske regjeringen. - Det viser også med all tydelighet at komiteen gjør sine beslutninger helt uavhengig av politisk press. Det er viktig at Nobelkomiteen gjør sine vurderinger helt uavhengig av regjeringen og Stortinget. Jeg håper ikke det, men vi kan ikke se bort fra at tildelingen påvirker forholdet mellom Norge og Kina. - Tildelingen bør først og fremst føre til at Kina går i seg selv, og jeg tror prisen er svært positiv for utviklingen av menneskerettigheter i Kina, sier Karin Ståhl Woldseth.- Verdig prisvinner
- En modig og viktig prisutdeling. Slik reagerer FrPs Karin Ståhl Woldseth på årets tildeling av Nobels fredspris.

- FrP gratulerer Liu Xiaobo med Nobels fredspris. Dette er en verdig prisvinner, sier Woldseth, som er

stortingsrepresentant for FrP i Stortingets utenrikskomité.


Demokrati

- Det er bra at Nobelkomiteen med denne tildelingen gjenoppliver prisen som en støtte til demokratiforkjempere. Det er en dristig tildeling, men først og fremst modig og viktig, sier hun.

- Dette er klare signaler til Kina. Et land med så stor økonomisk vekst, som retter seg inn mot vesten er nødt til å åpne opp for at mennesker kan være uenige med makthaverne.

Paradoks

- Det er paradoks at Norge jobber med en frihandelsavtale med Kina til tross for at man vet at landet bryter grunnleggende menneskerettigheter. Denne prisen gir slik sett noen signaler til den norske regjeringen.

Uavhengig

- Det viser også med all tydelighet at komiteen gjør sine beslutninger helt uavhengig av politisk press. Det er viktig at Nobelkomiteen gjør sine vurderinger helt uavhengig av regjeringen og Stortinget. Jeg håper ikke det, men vi kan ikke se bort fra at tildelingen påvirker forholdet mellom Norge og Kina.

- Tildelingen bør først og fremst føre til at Kina går i seg selv, og jeg tror prisen er svært positiv for utviklingen av menneskerettigheter i Kina, sier Karin Ståhl Woldseth.