onsdag 12. mars 2008

Et leserinnlegg om politiattest

FREMSKRITTSPARTIETS
STORTINGSGRUPPE


Leserinnlegg

Fra stortingsrepresentant Karin S Woldseth
Dato 12 mars 2008


Politiattest burde alle ha !

Jeg er av den oppfatning av at alle som arbeider med barn burde ha politiattest. Det skal ikke mye fantasi til for å tenke seg at pedofile tiltrekkes av barne- og ungdomsmiljøer.
Det er flott at idretten nå omsider tar initiativ til å kreve politiattest av barnetrenere, dette har Fremskrittspartiet fremmet forslag om flere ganger i Stortinget. Men vi har gått lenger, vi har fremmet forslag om at alle som jobber med barn, enten det er i arbeidstiden eller i fritiden, burde levere politiattest.
Grunnen til dette er åpenbar, det dukker med ujevne mellomrom opp saker i mediene, hvor en eller annen har forgrepet seg på en eller flere barn eller unge, i forbindelse med en fridtidsaktivitet. Foreldrene tror de sender ungene sine av gårde til trygge fritidssysler, og viser det seg at disse er alt annet enn trygge.
Ved å innføre en politiattest for alle som arbeider med barn og unge, gir vi i alle fall barn og unge en viss form for trygghet, når det gjelder å bli utsatt for mennesker med andre motiver enn det å gi barna et trivelig oppvekstmiljø.
Jeg har sett at det har vært en debatt, om dette både i medier og på nettet, men slik jeg ser det, bør det gi trygghet til klubber, lag og organisasjoner for at de som ønsker å jobbe frivillig med barn og unge, gjør det av idealisme.
De det gjelder og som fremdeles tror på idealisme og dugnadsånden, som det heldigvis er svært mange som gjør i Norge, har ingenting å frykte.
De som har noe å frykte vil dermed ikke heller søke om politiattest.
Enkel logikk, og svært preventivt.

Avslutningsvis, vil jeg understreke nok en gang at det er prisverdig det svært mange mennesker faktisk gjør for barn og unge i dette landet. Det kan i grunnen ikke prissettes høyt nok.
Det er ikke dere jeg vil til livs, men de få som ikke har noe å gjøre i barne- og ungdomsmiljøer.

Ingen kommentarer: