tirsdag 10. juni 2008

Den nye ekteskapslovenImorgen er dagen for å debattere den nye ekteskapsloven, som innebefatter endringer av ekteskapsloven,barneloven, adopsjonsloven og bioteknologiloven.
Det er bare en gang tidligere i mitt seksårige Stortingsliv at jeg har opplevd like mange henvendelser. Det var da det ble innført monopol på automater.

Jeg kan forstå at dette opprører mange, dette handler både om verdier og om barn.

Og Fremskrittspartiet rokker ikke ved verdigrunnlaget som Norge er fundert på. Jeg rokker ikke på min oppfatning av at dette ikke er til barns beste, men til de homofilies rett til å få barn. Derfor kan jeg ikke støtte dette heller.
Jeg aksepterer ikke at noen bruker barn i kampen om rettigheter.
Skulle jeg hatt noen som helst forståelse for de homofiles kamp, så måtte de hatt en helt annen tilnærming til problemene sine. Så derfor kommer vi, Fremskrittspartiet til å stemme imot alle forslag.

Etter debatten skal jeg legge inn en link, hvor dere kan lese debatten fra Stortinget. Jeg tror det kan bli en heftig debatt.

Jeg skal ha et ti minutters innlegg om saken, som nå er ferdig skrevet, men jeg kan ikke legge det her før imorgen, det heller. De andre skal ikke få gleden av å finne motargumenter før jeg holder innlegget mitt, og håper på forståelse for dette.

Ingen kommentarer: