fredag 8. mai 2009

Er demokratiet i fare?


Jeg er urolig, og innerst inne vettskremt.
Hvorfor, jo fordi når store organisasjoner sier i mediene at de ikke vil opponere mot den rød-grønne regjeringen, for da lukker den bare døra igjen. Ja , da har Norge et seriøst problem. Et problem som vi trodde aldri skulle skje i Norge.
Jeg har selv opplevd å se hvordan for eksempel kulturorganisasjoner av ulik art, har gått fra å være sterke og solide organisasjoner, til nærmest å ikke være synlige lenger. Hvorfor ? Jo, fordi de stryker Statsråd Giske oppetter ryggen, for da kan det hende de får ristet noen kroner ut av pengesekken hans.
En regjering som ikke tåler kritikk, regjeringespartier som ikke vil svare på kritikk fra opposisjonen, og som forsøker å kneble de kritiske røstene, er et demokratisk problem.
Jeg håper virkelig at det blir et skifte til høsten, for en ny fireårs-periode med sensur og trusler mot ytringsfriheten, tror jeg vil kvele demokratiet i Norge.
Alle skal få ytre seg, og kritiske røster burde de rødgrønne ta imot med åpne armer, hvordan skal de eller få korrektiver på det de gjør.
Eller er ikke det viktig for de rødgrønne, kanskje er det som en av min kolleger sa her i Stortinget, etter at vi var blitt nedstemt: " Det er makta som rår"

Er det rart jeg er redd?

3 kommentarer:

Kai sa...

Har du overhodet noen referanser/url eller noe annet en "Fetteren til typen til datteren til kollegaen min hørte noen som sa det" type dokumentasjon til å back'e opp din påstand om at AP oppfører seg på denne måten?

Karin S Woldseth sa...

Jeg møter svært mange i min hverdag som stortingsrepresentant. Dette er et problem flere har nevnt, i tillegg til egne erfaringer i høringer.Jeg har dette direkte fra dem det gjelder, og ikke via mellommenn. Som du sikkert forstår så kan jeg ikke fortelle hvem som forteller om dette, for da vil døren lukke seg også for dem...det er problemet med manglende demokrati.

Tore Christiansen sa...

DEMOKRATIET I FARE

Flertallet i Stortinget er bastet og bundet opp av Regjeringen,men dette var ikke hensikten med vår grunnlov. Opposisjonens utfordring av regjeringen skal holde seg til det konstitusjonelle, skal påpekte svikt i oppfølgingen av stortingsvedtak, brudd på opplysningsplikten og ringeakt for opposisjonen. Det er Stortinget som skal styre Regjeringen og ikke omvendt.

Jeg er meget bekymret over hvor lettvint det er å slette lovverket for denne regjeringen. Det er gode grunn til at lovverket skal være tungrodd så man får tenke seg grundig om før man foretar endringer. Odelstinget og Lagtinget ble oppløst i 2007. Det er den største endringen i Grunnloven som er gjort i forhold til Stortinget siden 1814. Dette ble gjort for å gi regjeringen frie tøyler til å herse med borgerne som de ville.

Tidligere gjaldt følgende lover for å beskytte borgernes rettigheter:
«Regjeringen kan ikke gripe inn i «borgernes rettsfære» uten hjemmel i formell lov, dvs. lov som er vedtatt av Odelstinget og Lagtinget. At regjeringen ikke kan pålegge enkelt personer plikter eller redusere deres rettigheter uten lovhjemmel følger av legalitetsprinsippet som er en del av forfatningsreglene. Regjeringen kan ikke uten formell lov fatte forvaltningsvedtak som bare gjelder bestemte personer.»

Minstelønnsregelen ble også fjernet fra rettighetene til minstepensjonistene som er bosatt i utlandet,

Loven om kildeskatten som bærer H.M. Kongens segl ble i ettertid endret av finansministeren uten referanse til Stortinget. Skattedirektoratet i form av et direktiv av 09.07. 2009 (endret 13.09. 2009) endrer på lovteksten i Ot.pr.p. 20 (2008-2009). Det er Skattedirektoratet som er gitt forvaltningsansvar for gjennomføringen av kildeskatten. Såvidt man kan registrere, er det første gang at et direktoratet gis et departementalt forvaltningsansvar i en sak.

Dette systemet gjør stortingsrepresentantene til nikkedukker for regjeringen.

Brudd på god forvaltningsskikk i Stortinget fikk faktisk katastrofale følger for Lyng-regjeringen på 60-tallet. Det samme gjaldt Kings Bay saken og regjeringen Gerhardsens som måtte gå på DEN saken, som også hadde visse likheter.

Denne uheldige kulturen som har vokset frem må for alles del opphøre snarest for å gjenvinne den opprinnelige hensikten med vårt demokratiske styresett. Husk, neste gang kan det være ditt PARTI som lider under samme tilstander.