tirsdag 5. mai 2009

Private barnehager og likebehandling


Helt siden vi la frem forslaget om en barnehagereform sammen med SV tidlige i 2002, har likebehandling av private og offentlige barnehager stått sentralt. I det opprinnelige forslaget var nettopp dette punktet et av Frps kjepphester. Vi kjempet for å beholde likebehandling først gjennom forhandlinger med Ap og Sp, deretter gjennom de nye forhandlingene med H,Krf og V som den gang satt i regjering. Likebehandlingen ble en del av det endelige forliket, og det skapte forventninger hos alle de private barnehagedriverne og brukerne.
Men vi er nå kommet til 2009, og fremdeles har man ikke greid å få dette til.
Vi behandler nå et forslag fra regjeringen om nettopp dette, hvor det ser ut som om Ap,Sv (ikke minst) og Sp på alle måter prøve å vri seg unna dette.
For det første ved å overføre tilskuddene fra stat til kommune, hvor vi har sett at øremerkede midler til barnehager, har blitt brukt til andre ting.
I tillegg skal man ikke lenger tillate fri etablering for private barnehager fra 2011.
På høringene i går,sa også Fagforbundet, at de helt klart så det som en fordel om det bare hadde vært offentlige barnehager.Dette til tross for at 50 % av alle norske barnehager er private.
Jeg vet ikke hvem det er som løper fra forliket,og som har en annen agenda enn å likebehandle. Men jeg vet at dette er så viktig for oss, at dette vil vi forsette å kjempe for. Hvorfor? Jo, vi trenger mangfoldet, vi trenger å gi foreldre et annet valg enn bare offentlige barnehager. Fordi barna fortjener det.

2 kommentarer:

Kai sa...

Jeg har pratet med fler som har vært nødt til å ha barna sine i private barnehager tidligere. Og de er sjeleglade nå hvor de slipper det med sine yngste denne gangen.

Følelsen de hadde, når de var nødt til å gå ifra barna sine hos fremmede personer, som de ikke viste om var til å stole på overhodet var vist ett mareritt.

Det å ha neste barn i offentlig barnehage er en lettelse. De stoler mer på offentlige. Er fler kontroll instanser. Og kompetanser er høyere.

Personlig er jeg Nest-Leder i FAU i min sønns barnehage. Jeg hadde ALDRI latt han gå i en privat barnehage. Da hadde jeg heller sluttet i jobben og blitt hjemme.

Karin S Woldseth sa...

Nå er det godkjenningsordninger og avtaler, i tillegg til lov om barnehager, som sikrer at barna får et godt tilbud.
50 % av alle barnehager i Norge i dag er drevet av private,så jeg er sikker på at alle barn får et godt tilbud i barnehagene sine.