onsdag 22. september 2010

Sverige, et demokratisk land?


På Wikipedia finner jeg følgende definisjon av hva demokrati er :

Demokrati (av gresk, demos, folk og kratos, makt) er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Ordet betyr folkestyre.

Nuhvel, da har vi avklart begrepet. Sverige som hevdes å være et av de mest demokratisk land i verden, har nå fått prøvd ut demokrati i praksis. Ved at 5% av den svenske befolkningen stemte Sverigedemokratene inn i parlamentet.
Dette har skapt storm i Sverige, folkeopprør og demonstrasjon i gatene. Trakassering av et lovlig registrert parti og vold mot deres representanter.
Jeg har ikke tenkt å gå inn i debatten om Sverigedemokratene, men jeg har lyst til å stille følgende spørsmål:
Hadde reaksjonen vært den samme hvis det hadde vært et ekstremt parti på venstresiden i svensk politikk? Væpnet revolusjon og anarki? Eller et ekstremt religiøst parti, som påbyr kvinner å gå med skjørt, ikke klippe håret og ikke gå ut om kveldene? Jeg er jammen ikke sikker. Uansett så er det interessant å se hvilke reaksjoner som kom etter søndagens valg i Sverige. Er det slik at svenskene nå tillater demokrati som flertallet finner akseptabelt?
Jeg ser at sosialdemokrater i Norge følger trenden og roper over seg om valgresultatet i Sverige. De deltar i kampanjer og snakker ikke akkurat i positive ordlag om et politisk parti i et naboland.
Det som skremmer meg er at man oppfører seg slik, og egentlig ikke bryr seg om de demokratiske prinsipper. Det hadde vært langt mer realt om man hadde sagt : Jeg er ikke enig i hva du sier, men jeg vil kjempe for din rett til å si det.... Det er demokrati for meg.

Ingen kommentarer: