mandag 25. oktober 2010

Spørsmål om Etiopia


Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til miljø- og utviklingsministeren
Dokument nr. 15:150 (2010-2011)
Innlevert: 22.10.2010
Sendt: 25.10.2010
Til behandling
Karin S. Woldseth (FrP)
Spørsmål
Karin S. Woldseth (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at bistandsmidlene til Etiopia vil bli brukt etter intensjonene og ikke bidra til å spre frykt?
Begrunnelse
I en ny rapport fra Human Rights Watch kommer det frem at etiopiske myndigheter bruker bistandsmidler til å straffe politisk opposisjonelle, Ved å nekte dem nødvendig bistand til mat, jordbruksarealer eller lån. Det hevdes at for å overleve må man være lojal til de politiske myndigheter og staten. Det er med bekymring man også opplever at det er stadig færre opposisjonelle i parlamentet, videre ble bønder som lot seg intervjue i arbeid-for-mat programmet internert. Etiopia er et av verdens fattigste land hvor halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Også UD sier at man må følge nøye med den politiske utviklingen i Etiopia. Det kan derfor sies at bistandsmidlene neppe er brukt etter intensjonene.

Erik Solheim (SV)
Svar

Ingen kommentarer: