torsdag 17. januar 2008

Videre...den travle dagen var slett ikke over

For i dag torsdag 17 januar, blir det nok også nokså sent.
Det er varslet kveldsmøte i Stortinget.
Vi har hatt tre interpellasjoner og en sak i Stortinget, så mesteparten av dagen har gått med i salen.
Klokken nærmer seg 15.00 og kl. 16 skal vi ha høringer i to saker :
Åpningstider på helligdager og Barneloven

Men så kan jeg kanskje gå hjem..:)

Ingen kommentarer: