fredag 8. februar 2008

Stockholm

Nordisk råd delegasjonen fra Fremskrittspartiet dro til Stockholm en dag før resten, for å besøke den delen av det svenske politiet som hadde med Trafficking ..menneskehandel og organisert kriminalitet å gjøre. Dette var utrolig spennende. Vi fikke høre at Sverige nå var blitt et transittland for prostituerte, fordi de organiserte bandene ikke lenger så det som lønnsomt å drive butikken sin i Sverige. Dette mente politiet at man kan takke loven om forbud mot kjøp av prostituerte for.
Vi besøkte også et Pro senter, hvor vi fikk innblikk i hvordan man hjalp kvinner ut av prostitusjon. I tillegg til det, var vi på besøk i den norske ambassaden og fikk en orientering om ulike ting som var viktig for Norge i Sverige.

På utvalgsmøte i Stockholm, hadde vi et seminar om Transfetter... Grøss og gru...
og om hvordan Danmark har lykkes i å redusere transfettet i maten. I tillegg til det hadde vi møte med menneskerettighetssekretartiatet fra Strasbourg og en forsker fra Åland som snakket til oss om brudd på menneskerettigheter i Norden.

Ingen kommentarer: