torsdag 3. juli 2008

Artikkel fra Dagens Næringsliv i dag

Frp angriper kuns tnerne
Dagens Næringsliv, 3. jul 2008, side 60

Klikk her for PDF utgaven
Klikk på bildet for en større versjon

MARIA LEKVE OG SILJE STAVRUM NOREVIK OSLO

Stans: Frps Karin Woldseth mener at statlig kunstnerstøtte går til personer som heller burde ha hatt sosialtrygd. Hun vil avvikle støtten. Frykter fattigdom: – Å fjerne støtten til kunstnere er et bidrag til norsk fattigdom, sier kulturminister Trond Giske.

–Vi må ta innover oss at vi er et lite land. Man kan ikke produsere Munch og Grieg i hundretall. Så gode er vi ikke, sier Frps kulturpolitiske talskvinne Karin Woldseth.

Igår presentere Dagens Næringsliv tall fra Telemarksforskning som viste at levekårene til kunstnere er langt dårligere enn andre yrkesgrupper.

Samtidig fremmer stortingsrepresentantene Karin Woldseth og Ulf Erik Knudsen fra Frp forslag om at ordningen med statlige stipend og garantiinntekter til kunstnere bør avvikles. Woldseth mener at dagens system fører til snylting.

– Slik det er i dag har ikke statsråden kontroll over ordningen. Jeg kjenner til flere mennesker innenfor både musikk og malerkunst som utnytter systemet. Dagens system fører til at noen i stedet for å gå på sosialtrygd, får kunstnerinntekter gjennom staten, sier Woldseth.

Stoppe tilskudd

Hun mener ordningen bør avvikles umiddelbart, men vil av «menneskelige hensyn» at statsstøtten først halveres fra 200 millioner til 100 millioner i løpet av 2009. Woldseth vil ikke avvikle garantiordningen for dem som allerede er avhengig av den, men vil stoppe nye tilskudd.

– Hvis man ikke har greid å livnære seg på kunsten før man blir gammel og har garantiinntekt, burde man kanskje stoppet og tenkt «er jeg god nok?», sier hun.

Det er ikke første gang at Frp fremmer lignende forslag.

– Man må stille krav til kunstnere. Det er mange som har litt for store mål, om å bli Odd Nerdrum. Det er viktig at vi har en politikk som siler ut de gode. Man kan ikke basere seg på leve på staten, mener hun.

Vil bidra til fattigdom

– Å fjerne støtten til kunstnere er et bidrag til norsk fattigdom, sier kulturmininster Trond Giske om forslaget fra Frp.

– Uten støtteordninger ville selv ikke Lars Saabye Christensen og «Beatles» ha livets rett. Men selv det som har marked vil forsvinne med Frps forslag.

Igår uttalte han til DN at kunstnere bør ha samme levevilkår som andre yrkesgrupper.

– Hvordan gjennomføre dette i praksis?

– Det er ingen menneskerettighet å være kunstner. Ikke noe er så middelmådig som middelmådig kunst. Her må det nødvendigvis foregå en beinhard seleksjon. Men i dag blir kunstnere satt i samme bås som næringslivet når det gjelder sykeordninger og permisjonspenger, her har vi en jobb når det gjelder å trygge velferdsordninger, sier Giske.

Privat sponsing

En av Giskes høstforsetter presentert på gårsdagens sommeroppsummering, er å få kulturinstitusjonene til å ta imot gaver fra næringslivet.

– Her har vi virkelig ikke kommet langt nok. I Norge rynkes det på nesen av privat sponsing, og gaver til kultur fra næringslivet blir nærmest møtt med kritikk. Vi må bli langt flinkere på sponsorpleie. På dette området kan vi se til land som USA hvor det settes pris på giverne, sier Giske.

maria.lekvedn.nosilje.norevikdn.no

2 kommentarer:

Unknown sa...

Hm. Giske sier at alternativet til kunstnerstøtte er fattigdom og sosialen? Er det ikke et merkelig fokus? Hva har det med kunst å gjøre?

Unknown sa...

Mener du virkelig at massene vet best hva som er god og dårlig kunst? Og skal samfunnets fokus bare ligge i økonomisk verdiskapning?

Svært mye av det vi i dag kaller god kunst ble ikke annerkjent eller var betraktelig mindre annerkjent i sin samtid. Bare se på forskjellene i interessen for Ibsen og Bjørnson i de to gigantenes samtid! Den gang var Bjørnson populær i Skandinavia, i dag settes Ibsens stykker opp i Kina! Jeg hevder verken at Bjørnsons forfatterskap er dårlig eller at Ibsen ikke klarte å livnære seg i sin samtid, men påpeker at nye kunstepoker innledes av 'outsidere'.

Dersom man velger å la "markedet etter kunst" styre hva som er godt og dårlig, tror jeg vi undergraver mange svært begavede kunstnere. Sett opp mot disse begavedes verk synes både jeg og samtlige i generasjonene etter oss at de "trygdesnylterne" du leter er en liten pris å betale.