fredag 26. desember 2008

Gunn Karin Gjul og likestilling


Jeg leste i VG i dag om at Gunn Karin Gjul fra AP sier at hvis Fremskrittspartiet fikk gjennomført sin likestillingspolitikk, så ville Norge bli et land på linje med de arabiske land. Til det kan jeg bare si at den den dama har ikke skjønt noe av det Fremskrittspartiet mener om likestilling. I 2008 har vi i Frp som utgangspunkt at alle mennesker uavhengig av kjønn er likestilte. Vi trenger ikke gjøre kvinner mindre verdt enn de er. Det er menneskets egnethet og kompetanse som skal være avgjørende, ikke hvilket kjønn man har. Men dette skjønner ikke Gunn Karin Gjul, hun tror åpenbart at det "stakkars svake kjønn" må ha hjelp, gjennom kvoteringer, for å nå opp i konkurransen med de " store ,sterke menn". Alvorlig talt, jeg synes nesten det er mer diskriminerende å bli sett på som et så svakt kjønn at jeg ikke greier meg på egen kjøl.
Jeg vet ikke hvordan Gjul ble valgt til stortingsrepresentant, men jeg VET at jeg ble valgt fordi jeg var meg, og ikke kvotert inn fordi jeg var kvinne, og det er jeg stolt av!

Ingen kommentarer: