onsdag 18. februar 2009

Frivillige lag og støtte fra staten

Jeg holdt på å sette kaffen i halsen i dag morges, da jeg leste at BLD hadde stilt svært inngående spørsmål til barn og unge i ungdomsorganisasjonen til Frelsersarmeen. Om de har sex før ekteskap og om de kan ha en kjæreste.

Jeg forstår at BLD har kriterier for tildeling av statsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner. Men jeg håper at de samme spørsmålene er stilt og kanskje andre når man deler ut penger til andre religiøse barne- og ungdomsorganisasjoner.

Spør man de muslimske om det finnes et likeverdig tilbud til jenter og gutter, og om de har sex før ekteskap, og om de aksepterer ulike seksuelle legninger? Neppe, for BLD skal være så fordømt politisk korrekt, og da gjelder det ett sett med kriterier for noen, og ett annet for andre.

Dette gjenspeiler bare at den rød/grønne regjeringen ikke lenger aksepterer at noen har annen mening enn dem selv.

Jeg hørte på spørretimen i dag, og hørte at regjeringen kommer til å snu og altså ikke frata Frelsersarmeen støtten, men det skyldes nok mest at folk finner dette så urimelig at de ikke tørr rett og slett.

Aller helst skulle man nok i BLD kneble alle som ikke støtter homoekteskap, som ikke støtter homoadopsjon, som ikke støtter regjerings syn på hva det skal være. Et sånt demokrati vil ikke jeg være bekjent av.

Hvis regjeringen ikke kan respektere at andre har egne meninger , vel da minner dette mer om land andre steder i verden, og ikke et fritt og åpent demokrati.

Ingen kommentarer: