tirsdag 3. mars 2009

Barnevernstilsyn

De siste ukene har nok en av velferdsstatens sikkerhetsnett raknet i alle ender.Jeg snakker selvsagt om barnevernet.
Vi har fått den ene historien etter den andre om barn og unge som debuterer med narkotikamisbruk på institusjoner, som staten har plassert dem på.Og som til og med har hatt fatal utgang for enkelte. Vi har hørt om et barnevern, som lar små barn forsette å bo hjemme, der vold og sexmisbruk er en del av hverdagen.
Vi har fått møte et statlig regionalt barnevernskontor, som ikke leser rapporter om hvor vanskelige forhold barn og unge faktisk har på institusjonene de blir plassert på. Og vi har hørt om en fylkesmann , som ikke mener de har tilsynsansvar.

Jeg blir ikke overrasket og jeg blir iallfall ikke imponert av den jobben som gjøres.

I de syv og et halvt årene jeg har sittet i familiekomiteen, har jeg minst 11 ganger foreslått å opprette et fritt og uavhengig barnevernstilsyn. Et tilsyn som da selvsagt skal føre løpende tilsyn med det arbeidet som barnevernet gjør, men også et sted hvor barn og unge og ikke minst pårørende kan melde fra om uregelmessigheter. Enten ved institusjon eller hos fosterforeldre eller i barnevernet som sådan.

Nå vil jeg ikke første og fremst 1.linjetjenesten til livs, de arbeider etter de rammene som kommunepolitikerne gir dem, og vi ser vel dessverre ofte at det kuttes nettopp her. Men problemet i 1 . linjetjenesten er at det er svært mange nyutdannede barnevernspedagoger som jobber her. Da kan jobben bli en belastning , for dette er ikke noen enkel jobb, og de finner seg noe annet å gjøre. Når man får stor gjennomtrekk på en arbeidsplass, går dette selvsagt utover brukerne.

Det var ikke 1 linjen som jeg vil rette søkelyset mot...Det er det statlige barnevernet, som så til de grader svikter.Flere ganger har Fremskrittspartiet påpekt at når fylkesmannen skal ha tilsyn med det statlige barnevernet, så blir det bukk og havresekk.

Det er Statsråden som har ansvaret for begge deler.

At Helsetilsynet nå har hatt tilsyn med barnevernsbarna sier vel sitt.

Jeg ser for meg at noen av foreldrene til disse barna vil gå til søksmål mot staten, fordi de er blitt rusavhengige på institusjon.

Nok en gang har barnevernet sviktet..... La oss få et uavhengig barnevernstilsyn... Det er jo for å sikre barn og unge.... ikke for å "ta" det offentlige barnevernet.

Ingen kommentarer: