mandag 20. april 2009

Enslige mindreårige asylsøker i Danmark.


I Danmark er det Røde Kors , som driver mottaket for enslige midreårige asylsøkere. Vi besøkte mottaket hvor det bodde 60 barn og ungdommer, som er kommet uten ledsager til Danmark.
Som dere ser av bilde, er dette en militær leir, som Røde Kors leier av forsvaret. Grunnen er at det kommer som mange barn til Danmark, det ikke var plass i det de hadde tidligere, og man måtte finne en løsning på plassproblemene.
Halvparten av barn/unge som kommer til Danmark og som oppholder seg på mottak, forsvinner.Dette burde være til stor bekymring, fordi vi vet ikke om de da er traffickert andre steder.
Men det som var bra på dette mottaket var at barna straks gikk i gang med skole. De hadde egen skole knyttet til stedet, og her lærte de både dansk og annet.
Filosofien bak dette med skole var at disse ungdommene trenger struktur. Det betyr opp om morgenen og det betyr at etter en kanskje svært turbulent tid på reise, så blir det igjen struktur i hverdagen. Selvsagt var det både medisinsk personale og fagfolk som kunne hjelpe disse barna og ungdommene med å bearbeide traumer. Men struktur var nøkkelordet på mottaket.

Men at over halvparten av barna forsvant, sier meg at det er langt igjen før vi har kontroll over trafficking i Norden.

Ingen kommentarer: