onsdag 25. november 2009

Bern torsdag 19 og fredag 20 november


Nå har jeg endelig fått vedtatt rapporten min om innvandrerkvinner; spesielt utsatt for vold i nære relasjoner. Det skjedde i Bern i slutten av forrige uke. Denne rapporten har jeg holdt på med i nesten ett år. Vi har hørt hva eksperter fra ulike land mener pm saken, og vi har hørt gode eksempler på ulike tiltak for å gjøre livet litt lettere for de kvinnene som holdes bak lukkede dører og forbys å lære språket i vertslandet.
Det ble et enstemmig vedtak, så alle de 47 landene var enig i konklusjonene jeg hadde kommet frem.
I Europarådet holder man nå på å lange en konvensjon til bekjempelse av vold i nære relasjoner, og innvandrerkvinnene vil bli inkludert i denne konvensjonen.
Her finner du linken til rapporten min.

Ingen kommentarer: