tirsdag 2. mars 2010

Rom-folket i Kosovo


Vi kan ikke sitte stille og ikke foreta oss noe, så derfor stiller jeg spørsmål til Utenriksministeren.

På søndagsrevyen 28 februar 2010 tok Nrk opp forholdene til 150 familier fra Rom-folket, som hadde blitt tvangsflyttet fra sine hjem, til to flyktningeleire i Mitrovica for 11 år siden. Ansvarlig for flyttingen var UNCHR og Kirkens Nødhjelp.
Over 80 barn har dødd så langt, på grunn av at leirene er plassert ved siden av avfallshaugene fra gruvedriften i samme by. Avfallshaugene innholder bly, kvikksølv og andre giftstoffer. Barn vokser opp med store smerte og er alvorlig syke, uten at det internasjonale samfunnet griper inn. Da UNCHR flyttet disse familiene var det meningen at de skulle bo der i 45 dager, som nå er blitt til 11 år.
Siden Norge er den 6. største bidragsyteren til UNCHR, er det kanskje naturlig at vi ser på forholdene for disse familiene, og stiller krav til UNCHR om at disse barna og gravide får legebehandling for de giftstoffene de har vært utsatt for.

Vil Utenriksministeren ta noen initiativ i forhold til Høykommissæren for flyktninger, for å bedre situasjonen for de 150 familiene fra Rom-folket, som høykommissæren plasserte midlertidig i 2 flyktningeleire ved Mitrovica for 11 år siden?

2 kommentarer:

Dobbeltmoralens vokter sa...

Det var bare en liten snutt om denne saken på NRK's nyheter. Utover det har det vært helt stille i media til tross for at Kirkens nødhjelp har vært aktive i denne sammenhengen. Hvorfor får ikke slike saker oppmerksomhet når man bruker spaltemeter på spaltemeter om hva Gunde Swan mener om Nortug? Fint at du setter denne saken på dagsorden.

Karin S Woldseth sa...

Hei. Ja det er godt spørsmål. Jeg fikk svar fra Utenriksministeren på torsdag og det skal jeg legge ut her. Det var meningen at det skulle vært en artikkel om dette i Fremskritt også, men det ble tatt ut til fordel for helseforliktet. Kampen om linjene vet du :)