mandag 16. august 2010

Et barnevern uten ansvar ?

Nå har det gått noen uker siden en ungdom som var under barnevernets omsorg døde av overdose. En tragisk hendelse som både burde og kunne ha hatt et annet utfall hvis regjeringen hadde vært villig til å lytte. Ved flere anledninger har Frp fremmet forslag om å kunne frata ungdommer på institusjoner mobiltelefon og ikke gi dem mulighet til å rømme. Det betyr med andre ord at man forsterker tvangsforskriftene, når det er åpenbart at ungdommene er en fare for seg selv. Regjeringen var i dialog med oss som ville noe annet med barnevernet , den gangen Karita Bekkemellom var barneminister. Men ikke Huitefeldt og ikke Lysbakken er villig til å snakke med andre enn sitt eget departement virker det som. Lov om barnevernstjenester som kom i 1992, trenger en alvorlig ansiktløftning. Loven er snart 20 år gammel, og samfunnet og ungdommen har forandret seg veldig siden da.
Mange av ungdommene er en fare for seg selv, de står på kanten av det bunnløse dopstupet, og føler seg lite ønske i en offentlig institusjon. Noen av disse ungdommene har foreldre som håper og tror at hvis barnevernet kommer inn i bildet, kan det redde ungdommen deres fra den vonde veien de er i ferd med å gå. Men så ser vi altså at i noen tilfeller så blir ungdommen en kasteball i et system, hvor alle skylder på alle. Hvordan har det blitt sånn? Kan det være at de som skal beslutte hvor en ungdom skal være ,sitter for langt unna de ungdommene som skal plasseres? Barnevernet i kommunene gjør ofte det beste de kan for et barn fordi de har kontakt med dem og kjenner deres ønsker og behov. Men så skal altså andre, statlige etater, bestemme hvor barnets skal være. Uten annet å forholde seg til enn papir. Ja, for disse menneskene som sitter bak i systemet får aldri kontakt med barna. De er usynlige og kan derfor heller ikke stilles til ansvar. Så hvem skal stilles til ansvar når undommer begynner med dop på institusjon? Hvem skal stilles til ansvar når ungdom rømmer og begår kriminelle handlinger ? Og hvem skal stilles til ansvar når ungdommer dør under barnevernets omsorg? Ikke kan vi skylde på 1 linjetjenesten, for de forsøker å hjelpe. Kan vi skylde på Buf-etat eller direktoratet? Kan vi skylde på det statlige regionale barnevernet? Eller departementet? eller ministeren? Det er her det hele ligger, barnevernet er blitt en byråkratisk mastodont, hvor ingen ansvarliggjøres for hva som skjer langt der nede på kanten av stupet.

59 kommentarer:

Unknown sa...

Man skal skylde på de ansvarlige, de som effektuerer, de som utøver handlingen- personer ansatt i ymse stillinger og posisjoner som bidrar til dette regimet mot Barn og Familier.
Det står klart og tydelig i retningslinjebne for bl.a barnevernsarbeider/helsepersonell at den enkelte utøver er selv ANSVARLIG FOR KONSEKVENSENE AV SINE HANDLINGER UTFØRT I JOBBEN SELV OM "ORDREN" KOMMER OVENFRA!

Rescue Our Children / Redd Barna Våre sa...

På Facebook er det et opprør mot barnevernet og sosiobabbel, som nå teller rundt 35000-40000 nordmenn. Omsider fikk de som reagerer kraftig på dette, ytringsfrihet.

Vi er flere som har forsøkt å lage oversikt over Facebook-opprøret. Det er i hovedsak et dansk/norsk oversiktsprosjekt med over 260 lenker. Det blir stadig flere.
http://www.facebook.com/group.php?gid=176905713010

Statistikken sier røft sagt følgende:

DESTO LENGRE I INSTITUSJON, DESTO MER KONSEKVENSER.

Statistikken sier også sånn omtrentlig:

BARN I PÅSTÅTT FOR DÅRLIGE HJEM KOMMER BEDRE UT ENN DE SOM TVANGSFJERNES FRA TILSVARENDE HJEM.

Å knuse familier, er ikke veien å gå.

Når "barna" da er ødelagt av tvangen på unaturlig institusjonering - skal "vi" da overføre dem direkte til lukket avdeling i psykiatrien, og dope de ned, slik at de ikke begår selvmord?

Det vil selvsagt pynte på selvmordstatistikken og ulykkestatistikken.

Eller kanskje vi skal innse at pengene - gjerne kr 30000 pr mnd og mer - heller skal brukes til å redde familier. I motsetning til å gi de til middelsklassens fosterpersoner som forakter og trør på anderledes mennesker med eller uten handicap.

I det minste så kan vel familiene få bruke den grad av tvang som antropologisk forskning og historien viser er normalt for mennesker? Politiet kan vel pålegges å hjelpe familiene med utagerende tenåringer?

Hvorfor roper man på UNATURLIG tvang i unaturlige institusjoner, når man kan rope på NATURLIG tvang i naturlige familier?

Det finnes ingen klar dokumentasjon for at det såkalte barnevernet fungerer. Er det ikke et stort etisk problem at man bruker tvang man ikke vet at fungerer, og som gir en fryktelig stygg statistikk?

Er det ikke også et etisk problem, at alle de som mener barnevernet er på trynet, være seg det er barn eller foreldre, ikke slipper inn i debatten? Hva gjør det for objektiviteten?

Hva gjør vinklet informasjon med hodet til mennesker? Hva gjør skjult informasjon for den som forsøker å forstå?

Karin Woldseth, du har feil premisser for dine konklusjoner. Og premissene dine er stort sett blottet for EMPIRI.

Du vet sikkert også lite om at i et hvilket som helst samfunn finner vi naturlig barnevern. Men her på berget gir man blaffen i slikt, og lar "velferdstaten" maktfullkomment TA OVER og undertrykke det naturlige.

Det blir ikke gode løsninger av undertrykkelse og manglende empiri. Men dere blir nok bedre venner med LO og FO.

Den største gruppen mot sosiobabbel på Facebook er
Fjern overgriperen, ikke barnet!
Den har snart 32000 medlemmer.
http://www.causes.com/causes/282095

Er det fordi folk er idioter at vi har fått dette opprøret?

Anonym sa...

Jeg kan udelukkende bede jer indrage tidligere tiders eksperimenter med børn i børnefengsler før i gentager tidligere tiders falitter..- Jeg er sikker på KROM kan levere tallmateriale.
http://www.krom.no/artikler_more.php?id=135_0_31_0_C

Mvh Anna Gudmundsen

Anonym sa...

Er dette uttrykk for Fr.P´s politikk? Kan Woldseth svare på det, og har Fr.P glemt avdøde John Alvheim?

Han var et menneske preget og drevet av kjærlighet i all sin gjerning.

Anonym sa...

Jeg glemte:

Woldseth, kan du hospitere inne i en barneverns-institusjon en dag? Gjerne tre dager er det beste.


Og komme ut igjen derfra, og si hva du opplevde, og hva du syns bør gjøres utfra det? Si verden hva du tror er grunnen til, at barn rømmer fra institusjonene og heller velger å leve på gaten.

Kanskje er barna ikke så destruktive som man tror?

Anonym sa...

BV har alt for mye makt i forhold til kompetanse.

Syke barn må ha rett til behandling hos autorisert helsepersonell, og ikke utsettes for skjønnsmessig mishandling av et korrupt og kvasi-faglig BV.

Mistanke om at barn lever under straffbare forhold må POLITIANMELDES! BV blir gang på gang tatt i å beskytte barnemishandlere.

Det vil nå bli åpnet tilsynssak mot BV i Alvdal; vennskapskorrupsjon er antydet som mulig grunn til at en bekymringsmelding om alvorlige straffbare forhold havnet i skuffen hos BV ... og ble liggende der i årevis uten at mistanken ble meldt videre til politiet.

http://www.abcnyheter.no/node/115680

Og ansatte i BV må straffeforfølges når maktovergep og maktmisbruk blir avdekket.

Dagens BV må legges ned, de skader mye mer enn de gavner.

Karin S Woldseth sa...

Nå blir jeg jammen sensurert på bloggen min også ..hehe

Jeg får forsøke igjen:
I min blogg tar jeg utgangspunkt i dødsfallet i Bergen. Jeg er av den oppfatning at noen ungdommer er en fare for seg selv, og må beskyttes.
Til de har kommet ut av den negative spiralen de er i.
Det er disse ungdommene , som foreldrene har overlatt FRIVILLIG til barnevernet for at de selv ikke makter mer, jeg snakker om.

Jeg har kjempet mot barnevernet så lenge, at jeg ikke lenger blir invitert til debatter om barnevern, fordi jeg er så kritisk. Jeg har mange ganger stått på Stortingets talerstol, og kommet med eksempler på hvor mye maktmisbruk og maktovergrep det er i barnevernet.

Jeg ser at noe kan misforståes i min blogg om det kommunale barnevernet. Men jeg tenker her på alle de som får hjelp i hjemmet,og som ønsket det. Det er jo de aller fleste.

Jeg har besøkt mange institusjoner både i inn- og utland, og jeg har hospitert hos Barnevernsvakten.Jeg har forsøkt og i noen grad også kunnet hjelpe barn og foreldre som har vært utsatt for maktovergrep fra det offentlig, og til til slutt...

Jeg har ikke glemt John Alvheim og hans arbeid, det har vært det som har vært min motivasjon i 8 år.

Anonym sa...

BV har allerede alt for mye makt i forhold til kompetanse-nivået.

BVs fatter skjønnsmessige vurderinger basert på en "barnefaglighet" som direkte motstrider alt som finnes av empiri. Det finnes utallige rapporter åpent på nett, felles for alle er at BV-tiltak ikke hjelper barn, snarere tvert imot, BV-tiltak og spesielt tvangsflyttinger er direkte skadelig for barn.

Dersom barn skal utsettes for tvangstiltak, må minstekravet være at tvang blir administrert av autoriserte leger og annet helsepersonell.

Hvorfor skal ikke psykisk syke barn ha samme rett til medisinsk behandling som psykisk syke voksne..? !

BV-institusjonene blir finasiert av kommunene og det statlige Barnevernet. BV-institusjonene tilbyr ikke medisinsk behandling og finansieres derfor ikke av Rikstrygdeverket. BV-institusjonene tilbyr ikke forsvarlig behandling for sårbare barn, og burde legges ned øyeblikkelig i henhold til kvakksalverloven.

Adferdsvansker krever at barn og familie via henvisning fra lege, får psykologisk behandling sammen, altså medisinsk behandling som Rikstrygdeverket ville dekke.

I stedet skal barn bli avspist med grådige kommuner og forkvaklede BV-ansatte, som fjerner behandlingstrengende barn fra alle trygge omsorgspersoner, samtidig som de nekter barnet medisinsk hjelp. For BVs svar på adferdsvansker er skremmende enkelt: alle adferdsvansker skyldes miljøet, derfor skal barn skifte miljø, når det ikke hjelper skal barn skifte miljø igjen ... og igjen ... og igjen ...

Det er ikke rart at resultatet av BVs innsats er så dårlig.

Det som er rart er at galskapen får fortsette.

Anonym sa...

generic xanax xanax no prescription usa - xanax drug wiki

Anonym sa...

generic xanax xanax dosage before flight - xanax dosage vs klonopin dosage

Anonym sa...

buy tramadol online tramadol hcl xr 100mg - tramadol for dogs high

Anonym sa...

buy tramadol online generic tramadol ingredients - tramadol buy cheap

Anonym sa...

xanax online alprazolam 2mg generic xanax - effects xanax your body

Anonym sa...

buy tramadol online tramadol online health solutions - tramadol withdrawal home remedies

Anonym sa...

buy tramadol online order tramadol visa - tramadol addiction after 1 week

Anonym sa...

generic xanax does xanax show up same klonopin drug test - images of generic xanax

Anonym sa...

xanax mg can't get high on xanax - xanax xr 0.5 mg tablet

Anonym sa...

buy tramadol online tramadol with alcohol - tramadol muscle relaxer

Anonym sa...

generic xanax xanax overdose withdrawal symptoms - xanax side effects drugs.com

Anonym sa...

carisoprodol 350 mg can you buy carisoprodol online - carisoprodol 350 mg good

Anonym sa...

buy tramadol online buy tramadol - discount coupons for tramadol

Anonym sa...

buy tramadol online tramadol buy online no prescription mastercard - tramadol 100mg dosage

Anonym sa...

cialis online generic 36 hour cialis - generic cialis tadalafil 20mg

Anonym sa...

xanax online xanax bars rap - generic xanax yellow oval

Anonym sa...

cialis online no prescription overnight cialis 36 hour price - buy cialis online from us

Anonym sa...

xanax online xanax for anxiety long term - alprazolam mylan 0 5 mg

Anonym sa...

buy cialis online online order for cialis - best site buy cialis online

Anonym sa...

buy cheap cialis generic cialis tadalafil 20mg - cialis cheap fast delivery

Anonym sa...

cialis online buy cialis bangkok - buy cialis philippines

Anonym sa...

xanax online xanax bars 555 - 2mg xanax to sleep

Anonym sa...

buy cialis online how to buy cialis online safely - cialis kick in time

Anonym sa...

cialis online cialis usa - cialis online drugs

Anonym sa...

buy tramadol online can you buy tramadol usa - tramadol what is it

Anonym sa...

buy tramadol cheap tramadol online cod - tramadol y sus efectos secundarios

Anonym sa...

learn how to buy tramdadol good place buy tramadol online - buy tramadol online cod overnight

Anonym sa...

buy discount tramadol overdose of tramadol hydrochloride - tramadol for dogs reviews

Anonym sa...

buy tramadol buy tramadol online in europe - tramadol 50mg generic for ultram

Anonym sa...

buy tramadol tramadol hydrochloride 50 mg get high - buy tramadol us pharmacy

Anonym sa...

http://landvoicelearning.com/#51602 need to purchase tramadol - tramadol 50 mg norge

Anonym sa...

buy tramadol tramadol 625 - tramadol addiction methadone

Anonym sa...

buy tramadol online tramadol 50 mg euphoria - tramadol generic walmart

Anonym sa...

http://landvoicelearning.com/#57594 tramadol hydrochloride 50mg for dogs side effects - tramadol hcl liver damage

Anonym sa...

http://blog.dawn.com/dblog/buy/#40751 tramadol no prescription overnight cod delivery - the tramadol high

Anonym sa...

learn how to buy tramdadol buy tramadol online pay cod - zodol-tramadol 50 mg

Anonym sa...

buy tramadol buy tramadol next day delivery - cheap tramadol dogs

Anonym sa...

tramadol online tramadol online doctor - tramadol addiction and pregnancy

Anonym sa...

buy tramadol online tramadol hydrochloride high - ultram tramadol withdrawal

Anonym sa...

http://blog.dawn.com/dblog/buy/#21563 tramadol online no prescription usa - ultram better than generic tramadol

Anonym sa...

buy tramadol online no prescription cod tramadol dosage vicodin - can buy tramadol online usa

Anonym sa...

tramadol online order tramadol no rx - tramadol hcl 50

Anonym sa...

buy tramadol in florida buy tramadol with paypal - safe order tramadol online

Anonym sa...

http://ranchodelastortugas.com/#82165 xanax dosage grasscity - xanax drug test urine

Anonym sa...

buy tramadol online tramadol 50 mg for menstrual cramps - tramadol nights

Anonym sa...

http://staam.org/#90723 order tramadol online no rx - tramadol generic manufacturers

Anonym sa...

buy tramadol online tramadol vs hydrocodone dosage - tramadol withdrawal day 9

Anonym sa...

buy tramadol online tramadol generic for ultram - cheap tramadol online usa

Anonym sa...

http://staam.org/#92453 buy-tramadol-overnight - order tramadol cod nc

Anonym sa...

cheap xanax no prescription much does generic xanax cost without insurance - drug interactions with xanax xr

Anonym sa...

http://www.achildsplace.org/banners/tramadolonline/#4405 buy tramadol onlineno prescription cod - purchase tramadol