onsdag 4. august 2010

Barnehager, løftebrudd og sniksosialisering


Jeg har fulgt med i den pågående debatten om at regjeringen nå ønsker å redusere utbyttet til de private barnehagene. Dette er andre toner enn den gangen vi holdt på med barnehageforliket. Jeg husker hva som skjedde den gangen, for jeg var med på hele prosessen.
Det var Frp og Sv som fremmet et forslag om makspris og full barnehagedekning. Alt som fulgte etter det var det et samlet Storting som sluttet seg til, alt fra Makspris ( som fremdeles ikke er gjennomført) det var likebehandling av private og offentlige barnehager,og det var full barnehagedekning. At SV og de andre regjeringspartiene gradvis har fjernet seg fra barnehageforliket er svært beklagelig.
For når Kristin Halvorsen og regjeringen kan slå seg på brystet å skryte av full barnehagedekning er det takket være den private satsingen på barnehager. Når man så tidligere i år har gjort vedtak om at de private barnehagene som legges ned skal det offentlige overta, fordi det offentlige har gitt så mye i bidrag, ja da skjønner man jo hva som er planen. Sniksosialiseringen er i gang. Dette har vært Sv Masterplan, nå gjør de det umulig for private å drive, fordi en næringsvirksomhet krever et overskudd, som kan settes av til fremtidige investeringer. Msterplanen eller forslaget er altså å ikke la private barnehager ta ut overskuddet i egen bedrift.

Hvordan hadde dette vært hvis man i en av de offentlige bedriftene hadde satt de samme reglene, og dermed gjort det umulig å overføre overskuddet til statskassa?

Konsekvensen er at private mister sine livsverk, at barn mister sine tilbud og kommunene blir pålagt å overta barnehager de ikke har økonomi til å drive. Regjeringen kan ikke snakke om trygge og gode barnehager da, kvaliteten blir en saga blott og de offentlige barnehagene vil bli en oppbevaringsplass. Sannsynligvis blir det drevet private barnehager, uten statlig støtte, fordi foreldre ønsker det alller beste for sine barn. Og da Kristin Halvorsen er det du som har bidratt til forskjellsNorge.....

Ingen kommentarer: