søndag 19. september 2010

Fakta om kosovserbere ..eller hva Serbiske myndigheter fortalte oss.


Mandag den 6 september hadde den politiske komite i Europarådet et møte og situasjonen i Serbia og Kosovo, sammen med de serbiske myndigheter.De vi møtte var Ministeren for Kosovo og Metohija Bogdanovic, Prof. Micunovic, leder av den serbiske delegasjonen til Europarådet og statsekretær i det serbiske UD Stefanovic,og Delic- som er visestatsminister.
Disse var svært bekymret for Kosovoserberne. Mange hadde flyktet til Serbia og bodde nå i leire, for det var ikke mulig for dem å returnere tilbake til Kosovo. Grunnen til det var at eiendommene til kosovoserberne var beslaglagt, av myndighetene i det nå selvstendige Kosovo. Ingen kunne heller garantere kosovoserberne juridisk bistand, for å få eiendommene sine tilbake. Vi snakker her om hus og hjem.
De aller fleste som bor i flykningesentre ønsker å returnere. 20 familier forsøkte å returnere, men de ble daglig utsatt for vold og trakasering, så de så ingen annen mulighet enn å returnere til leirene.

Det er klart at Serbia ikke har anerkjent Kosovo som en selvstendig stat, og kanskje ønsker å sverte de kosovonske myndigheter. Men at eiendommer blir belaglagt er dessverre ikke noe nytt, og etter å ha tilbagt tid både i Serbia og i Bosnia, vil det ikke overraske meg om det myndighetene i Serbia forteller er sant. Det er en ulmende uro, og ingen av de tre etnisitetene har glemt hva som skjedde for 15 år siden. At serberne er å bebreide av de andre er vel ingen overraskelse, så derfor er det nok ikke noen enkel sak å være kosovoserber i dag.

At UDI ikke har satt seg inn i forholdene i Serbia og Kosovo er å beklage, all den tid dette er alment kjent. Kosovoserberne kan selvsagt reise til Serbia, men der blir de plassert i flyktninge leire.

1 kommentar:

Anonym sa...

Takk Karin ,
Saa er sporsmaalet ? Hvorfor blir de sent til Serbia og ikke til Kosovo hvor de kommer fra. Alle serbere i Kosovo kan faa utstedt serbisk pass hvis de vil og norske mundigheter betrakter kosovo serbere som serbere. Den storste flykninge strommen sett siden annen verdens krig kom fra Kraina og Kosovo. Mer enn 500 000 har flyktet fra Kosovo til Serbia og mange foer krigen startet. Serbia har enorme problemer med disse som ingen snakker om. Alt skal varer politisk korrekt....mye hitorie paa Balkan som ingen nevener. De fleste x-yugoslaver er idag meget godt integret i Norge, desverre er det ikke det samme med ksovo albanere.