mandag 7. februar 2011

IMplementeringen av datalagringsdirektivet i EØS-avtalen.


I dag har vi hatt høring om implementeringen av datalagringsdirektivet i EØS-avtalen.
Tilstede på høringen var Utenriksminister Støre og professor Sejersted.
Vi fikk god tid til å stille spørsmål, og det var greit, siden dette temaet er komplisert.

De to skiller vei når det gjelder hvorvidt dette egentlig kan sies å være en del av EØS- avtalen.
Utenriksministeren mener at det er det, mens professor Sejersted er av den oppfatning at dette er i ytterkanten av EØS-avtalen.

For å forstå dette bedre, kan det forklares slik ; Bekjempelse mot kriminalitet er ikke en del av EØS – avtalen, mens å gi et land konkurransefortrinn innenfor en særskilt næring er det.
Så hvis Norge hadde villet bruke argumentet med kriminalitetsbekjempelse som sitt argument, kunne vi ha unngått å kanskje bruke reservasjonsretten.

Hvilke konsekvenser reservasjonsretten får, hvis det skulle ende slik, vet vi ikke, men Utenriksministeren mener at det kan får store konsekvenser, Sejersted men at det trenger ikke få store konsekvenser.

Så meningene er ulike, og ingen vet utfallet enda….

Siden jeg er saksordfører for implementeringen skal jeg følge de neste høringene nøye, så får vi se hvor dette ender.

Ingen kommentarer: