lørdag 19. februar 2011

Ta dere sammen journalister!

Nå fokuseres det dag etter dag på hvordan internett blir kuttet i land hvor det foregår opprør. Hvordan regimer hindrer kommunikasjon på internett og sosiale medier, for å unngå at folk skal mobilisere.
Likevel velger dere IKKE å skrive om forslaget fra Fremskrittspartiet om hvordan Norge, som et av medlemslandene i Menneskerettighetsrådet, kan bidra til å sette dette på dagsorden.

Dere som journalister burde ha tatt dette forslaget frem i lyset, og rost det opp i skyene. Dere, som setter eller burde sette ytringsfriheten høyt!
Hillary Clinton snakker om , Angela Merkel snakker om, Cameron snakker om, og vi i Fremskrittspartiet har faktisk forsøkt å bidra til å gjøre noe med det. Så det statsledere og ministre snakker om i utlandet skriver dere om, men når Fremskrittspartiet har fremmet et godt forslag..i Norge, og hvor Norge KAN gjøre en forskjell... da velger dere å ikke skrive om det.... Mange måter å tie politikere ihjel på...det ser vi i land vi ikke liker å sammenligne oss med... Men les i det minste forslaget....

Her er det :

trykk her

Ingen kommentarer: