torsdag 15. mai 2008

Et nytt leserinnlegg

Nei til obligatorisk barnehage

SV har nå fremmet forslag om obligatorisk barnehage for barn fra og med fire år, samt obligatorisk førskole fra de er fem. Dette forslaget føyer seg inn i rekken av radikale forslag som fratar foreldrene ansvaret for egne barn.

Forslaget går ut på at alle barn skal gå i barnehage, uavhengig av foreldrenes ønsker og barnas behov. Slik ønsker SV å frata foreldrene myndighet og bestemmelsesrett, og vil tvinge alle barn inn i statlige rammer og oppdragelse. Begrunnelsen for et slikt forslag er for meg uklar, men jeg kan lett forestille meg enkelte forklaringer.

Sosialistisk Venstreparti har aldri hatt særlig tro på at mennesker klarer å styre egne liv. Derfor ønsker de heller at staten tar valgene for dem. Samtidig greier de ikke å innfri lovnaden om full barnehagedekning.

Fremskrittspartiet er svært skeptiske til SVs iver etter offentlig inngripen i menneskers privatliv. Vi mener foreldre selv er i stand til å ta valg til det beste for sine barn, og stiller oss kritiske til SVs manglende tillitt til dette. Samtidig ser vi de utfordringene et slik forslag bringer med seg. Undersøkelser viser at ikke alle barn har godt av å være i barnehage. Noen mister tilknytningen til foreldrene, mens andre havner i skyggen av de mer høyrøstede og utadvente barna slik at de ikke får den oppmerksomheten de har behov for. En slik flokkmentalitet vil frata barna muligheten til å vokse og utvikle seg i eget tempo, og vil tidlig skape ”tapere” som faller utenfor.

Fremskrittspartiet er i mot et slikt forslag. Det må være opp til foreldrene hvilke type oppdragelse og barnepass de ønsker for barna sine, det være seg barnehage, dagmamma, au pair eller å være hjemmeværende. Vi tror ikke at SV og staten vet hva som er best for folk, men har troen på at foreldre tar de valgene som er til det beste for sine barn.

Ingen kommentarer: