fredag 23. mai 2008

Privat forslag om å avvikle garantilønn og stipendordninger for kunstnere


Onsdag fremmet Ulf Erik Knudsen og jeg et forslag om å fjerne garantiinntekter og stipendordninger for kunstere.
Dette forslaget kan dere leseher

Det har ved flere anledninger vist seg at denne ordningen har vært misbrukt, og den har heller ikke vært fulgt opp fra statlig side.
Vi trenger derfor en gjennomgang og debatt om saken. Derfor forslaget

Ingen kommentarer: