onsdag 13. august 2008

Nasjonalmuseet,direktør, styreleder og statsråd

Herr Statsråd


Nå har det vært uro ved Nasjonalmuseet i flere år, ja kanskje så lenge som de fem årene Christian Bjelland har sittet i styrelederstolen, og det ser vel neppe ut som om uroen skal gi seg med det første. Selv om sittende direktør har sagt opp, og selv om den forrige direktøren også gikk. Begge med store beløp i etterlønn.

Jeg er av samme oppfatning som enkelte andre, at det blir ikke ro før styrelederen innser at det ikke er hans private kunstsamling, men faktisk folkets samling han forvalter. Og det blir slutt på detaljstyring og syndebukker. Stortinget bevilger over 200 millioner i året til museet, og nå er det på tide at Stortinget eller statsråden faktisk tar noen grep for å få slutt på bråket.
Jeg er enig med dem som hevder at vi først må få et nytt styre, og så få en ny direktør. Dette styret har manglet innsikt og bør derfor ikke ansette ny direktør,( med nok en etterlønn) Så Tron nå får du vise litt handlekraft!

Ingen kommentarer: