torsdag 6. november 2008

Høringer, spørretime og debatt i salen

Så langt denne uken har det vært en rekke aktiviteter på Stortinget.
Mandag hadde vi debatt i salen om barnevernsreformen, og jeg fikk spurt statsråden om hun har tenkt å evelauere den innførte reformen, som åpenbart ikke bare har sine fordeler. Hun bekreftet at de kom til å evaluere den. Riksrevisjonen kommer jo nok en gang med bemerkninger om at Buf-dir ikke har kontroll over økonomien. Så en evaluering er nok på sin plass.

I spørretimen på onsdag tok Anders Anundsen opp manglende skoletilbudet til barnevernsbarn,og jeg fulgte opp , uten at vi fikk noe konkret svar, hverken Anders eller jeg.

Torsdag var det budsjetthøringer hele dagen, det kommer alltid mange på budsjetthøringene, og dette var tredje dagen med budsjetthøringer, og når alle får et kvarter hver, og vi sitter på høring fra ni til fire ...så sier det seg selv at det blir svært mange å forholde seg til. Men det som er interresant er jo at det alltid kommer noen nye innspill.

I tillegg til budsjettet har vår komite 19 andre saker til behandling, noe som tar mye tid. Noen av sakene må behandles før jul, fordi det får budsjettkonsekvenser. Så nå er det veldig travelt.

Det kan kanskje se ut som om 19 saker ikke er så mye, men når vi har høringer på de fleste, skriver merknader og innlegg til alle sakene, ja da sier det seg selv at det er tidkrevende.
Behandlingen av saker på Stortinget er noe annerledes enn saker i kommunestyret. Fordi en sak går tre runder med merknader og forslag som vi går gjennom i komiteen, før den avgis. Og så vi kan forberede innlegget. Innleggene variere fra 5 min til 15, alt avhenger av hvor stor saken er.
Hvis du er saksordfører krever saken enda mer arbeid, for da må du også skrive komitemerknader, og du må ofte ha møter med parter som er berørt av saken.

Og dette er bare hva vi gjør i komiteen denne måneden.

Ingen kommentarer: