torsdag 13. november 2008

Pressemelding om budsjett og helse i Helse Vest

Jeg sendte denne pressemeldingen ut til alle lokalaviser i Hordaland i går...
For dere som er spesielt interesserte så finner dere vårt alternative budsjett her


PRESSEMELDING
fra Karin S Woldseth, Fremskrittspartiet Stortinget 11.11.08

Rettferdig fordeling av helsekronene

Nå har vi hørt hvor bra alt skal bli for helseNorge , gjennom hele dette året fra regjeringspartiene. Fremdeles har vi ikke sett noe til det her vest.
Fremdeles får Vestlandet den dårligste uttellingen pr pasient, sammenlignet med resten av landet.

Vi har i sommer hørt Arbeiderpartirepresentanter har lovet å gå til sin egen regjeringen, uten at det har nyttet nevneverdig. De kalte det Vestlandsopprøret, men hvor ble det av opprøret?
Fremskrittspartiet gjør noe med saken, og i forslag til budsjett for 2009, gjør vi følgende for Vestlandet:
- Vi øker basisbudsjettet til helse Vest med 179 millioner kroner for å behandle flere pasienter.
- Vi øker og øremerker 55 millioner til rehabilitering. Noe som dessverre har sett ut til å være en salderingspost for de rød/grønne. Enda vi alle vet at rask opptrening gjør livet for den enkelte pasient bedre, og rekonvalisenstiden mye kortere.
- Vi øker psykiatribudsjettet med 38 millioner, for å sikre oss at psykiatrireformen kan videreføres.
- Sist men ikke minst vi dekker inn gammel gjeld for sykehusene våre med 257 millioner kroner, dette for å gi sykehusene en forutsigbar ramme å forholde seg til, og en mer rettferdig fordeling mellom helseforetakene.

Ingen kommentarer: