fredag 17. juli 2009

Hvorfor er kulturtoppene så engstelige?


Hvis man leser Fremskrittspartiets program for de neste fire årene, så ser man at vi slett ikke er likegyldig til kultur, snarere tvert imot. Kultur har fått stor plass i vårt program. Og hvis man tar seg bryet med å lese programmet skikkelig, så ser man at vi både er visjonære og velvillige. Så angsten til kulturtoppene som nå har valgt å gå til kamp mot oss, burde kanskje lese hva som står.

Men først vil jeg fortelle litt om hva vi har gjort for kulturlivet i Norge i de årene jeg har sittet i Kulturkomiteen.

- Det var forslag fra Fremskrittspartiet som endret tippenøkkelen i slik at forskningen ble løftet over i statsbudsjettet og kultur og idrett fikk 400 millioner friske penger i året, av overskuddet fra Norsk Tipping. Innenfor kultur ønsket vi at disse pengene i størst mulig grad skulle gå direkte til kommunene og den enkelte skole,til bruk i den kulturelle skolesekken.Arbeiderpartiet ville bra støtte forslaget hvis fylkeskommunen også fikk et ord med i laget.
Premissene våre for denne ordningen var at det skulle være en deltagende kulturell opplevelse for barn og unge, men Arbeiderpartiet har i regjering endret dette til å bli et ekstra tilskudd til den profesjonelle kulturen, hvor bar og unge sitter passivt å ser på. Men i allefall 400 millioner fikk kulturlivet , takket være vårt forslag.

- Vi forslo og fikk støtte for at museer kunne leie ut kunst og dermed hente inn sårt tiltrengte penger. Men hvorvidt museene har gjort det, er jeg ikke sikker på. Men det åpnet en mulighet.

- Vi foreslo en kulturkanon slik Danmark har innført, som igjen kulturtoppene var imot.

-Vi har ønsket momsfritak for frivillige organisasjoner, og fremmet forslag om dette, men ikke fått tilstrekkelig støtte.

- Vi har laget 2 fond i våre alternative budsjetter, et til barn og ungdomsaktiviteter, og et til kulturnæringsformål. Dette har bare fått vår støtte.

- vi fikk flertall for å sette i stand de tre seilskutene i Norge.
- vi fikk støtte for vårt forslag om å sørge for at Bergen Kunsthall kunne ha festspill utstilling.

- Vi har hele tiden støttet Bok og Blueshuset på Notodden, noe Jon Alvheim var den først til å ta opp i Stortinget.

- Vi har alltid støttet festivaler fordi der møtes mange, og gir mange et kulturopplevelse.

- Vi var de første til å sette de små håndverksfagene på dagsorden.

- Sammen med Arbeiderpartiet fremmet vi ulike tiltak som skulle stimulere til norsk og utenlandsk produksjon av film i Norge.

Vi har vært det partiet i de åtte årene som har gått, som har satt flest kultursaker på dagsorden i Stortinget. Vi har ikke sittet i regjering, og derfor ikke hatt alle pengene som statsrådene har, men vi har en tanke bak det vi holder på med. Det er å gi flest mulig en kulturopplevelse, og å ta vare på våre kulturelle tradisjoner.

At kulturtoppene tror vi vil rasere kulturlivet er en myte de ønsker å skape,for å få en sosialistisk regjering.

1 kommentar:

Trollsmeds blog in English sa...

Dette om FRP som ikke er kulturvennlige... er smalkulturen som blir smørt utenpå debatten og skjøvet foran som et glanslag - Ingen går inn i dybden og det folkelige og ser hva det egentlig handler om.
Kultureliten har alltid vært ekskluderende, ikke inkluderende.

Det er fånyttes å støtte en fiffesak eller en mediaboble som en ørliten ekskluderende elite lever godt på. Det finnes jo bl.a en del skikkelig RARE stipender som deles ut til privatpersoner og grupperinger uten at de gir annet enn puter under armene. Og når jeg leser at en kulturminister syns det er GØY å være minister fordi han kan bestemme, da blir jeg litt dårlig.
Han burde LYTTE til folk, ikke bestemme. Men det er vel ikke så moro som å bygge seg sin egen lille eliteboble for resten av livet.. *humre*