fredag 3. september 2010

Men hva med kvinnene, Laila Gustavsen?


I sin blogg skriver Laila Gustavsen fra Arbeiderpartiet følgende om integreringspolitikken i Norge :

Forestillingen om at det meste har gått galt i integreringspolitikken i Norge er ikke riktig. De aller fleste innvandrere i Norge har funnet seg godt til rette. De deltar i arbeidslivet, er økonomisk selvstendige, snakker norsk og deltar på samfunnets ulike arenaer. En ny generasjon unge med innvandrerbakgrunn er nå på full fart ut i utdannings- og arbeidsliv. Det er ungdom Norge trenger.

Da er det ikke fritt for at jeg blir relativt engasjert. Først skal det sies at mange kvinner i liberale muslimske familier er godt integrert og funger godt i det norske samfunnet. Men det kan synes som om alt er sår vel i Norge, men det er det jo ikke. For hva med kvinnene,Laila Gustavsen? Alle de kvinnene vi stilletiende aksepterer at blir holdt tilbake i egne hjem.Hva med jentene som forsvinner fra klasserommet,og ut av Norge for å tvangsgiftes eller kjønnslemlestes? Hva med de jentene som ikke får lov til å gå ut om kvelden på sosiale arrangementer fordi de kan treffe gutter der? Hva med jentebarna som ikke får delta i svømmeundervisning og fysiske aktiviteter? Er du, Laila Gustavsen, fornøyd med integreringen av disse kvinnene? Og når vi i tillegg vet at det blir stadig flere ekstreme islamister, som dermed i stadig større utstrekning også dominerer kvinnene i familien ved å nekte dem tilgang til de fleste sosiale nettverkene. Dette skjer i Norge hver dag, hele året . Jeg finner ikke å kunne si at dette er godt integrert, gjør du Laila Gustavsen?

2 kommentarer:

Odd Frantzen sa...

Så lenge Frp eksisterer er det aldri noen stor fare for at man tror at alt er såre vel i Norge. Dere svartmaler jo det meste. Siv Jensen er jo matt og dypt sjokkert nesten hverdag, over hvor dårlig det står til.

Når det gjelder problemene med integrering så må FrP ta et stort ansvar. Fordi partiet er med på å skape fordommer om innvandrerne. Det fører til at vi ikke møter innvandrerne med et åpent sinn slik vi bør gjøre.

Frp skaper fordommer mot innvandrerne i Norge, og er med det en av de viktiste grunnene til at integreringen ikke går som den bør.

Karin S Woldseth sa...

Kanskje i overkant å gi oss skylden for at integreringen ikke virker godt nok. Vi har fremmet en rekke forslag som skulle bidra til nettopp dette, men som ikke har fått flertall.

Vi svartmaler ikke, vi forsøker å realitetsorientere de som faktisk sitter med makten, og som har gjort det i 5 år!