torsdag 3. april 2008

Uke 14 så langt


Mandag var reise dag, jeg dro fra Bergen og var bare innom kontoret for å åpne post. Noe som jo tar sin tid, for etter to uker borte...første påske og så komitereise, så var det to bæreposer fulle av post.
Tirsdag var det møte i Stortinget, og det var møte i komiteen, hvor man fordelte saksordfører jbben til ny ekteskapslov. Ulf Erik Knudsen fremmet meg som kandidat til den jobben, men flertallet vinner som kjent , det det ble Gunn Karin Gjul fra Arbeidepartiet som fikk det ansvaret.
Onsdag var Statsråd Giske i spørretimen, og jeg fulgte opp spørsmål fra May Helen Molvær Grimstad om bortfall av automatinntekter til frivillige lag og organisasjoner. Giske svarte at de hadde en milliard, men før monopolet hadde de frivillige lag og organisasjoner 7 milliarder, så det blir nok mange som ikek kan tilby de samme aktivitetene som tidligere. Jeg lurer også på, i likhet med veldig mange ifrivillighetsNorge.... NÅR KOMMER PENGENE?

Ingen kommentarer: