onsdag 16. april 2008

Nordisk råd i StavangerPå bilde ser man Frps fraksjon i Nordisk råd på besøk i St. Petersburg og bilde av lederen for vår fraksjon Thore Niestad tatt i forbindelse med grensehidermøte i Karlstad.

Komiteene i Nordisk Råd hadde møte i Stavanger i går, dvs møte startet med gruppemøter på mandag. Men jeg var på fylkesstyremøte i Hordaland og kom derfor ikke før til møtet i går.

I min komitee skulle vi drøfte gen modifisering. Det var et forslag fra vestresosialistene og grønne om å innføre gmo-fri soner. Dette støttet ikke jeg og ikke de konservative fra Sverige,Island og Danmark.Voteringen ble 6 :6 og med lederens dobbeltstemme ( han er grønn) så ble det vedtatt.

Vi hadde også oppe forbud på lik linje med Danmark når det gjelder transfetter.
Også her var det uenighet. De konservative fra Sverige, Island og jeg stemte mot forbud, men hadde et annet forslag om frivillig merking. Vi tapte igjen.

Forøvrig er det verdt å merke seg at Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet fra Norge stemte for forbud.

Jeg ble valgt inn i en arbeidsgruppe som skal se på menneskerettigheter i forhold til enslige mindreårige asylsøkere.

Ingen kommentarer: