onsdag 23. april 2008

Spørretimen i Stortinget


I dag var "vår" statsråd Huitfeldt til stede i spørretimen.
Og vi stilte spørsmål,om det i forbindelse med den nye ekteskapsloven, ikke var et brudd mot barnekonvensjonen at lesbiske par, kan utelate å oppgi hvem som er far.
Statsråden var sikker på, på bakgrunn av de undersøkelsene hun hadde gjort at det var det ikke. Enda det står uttrykkelig i art. 7 at barn har rett til å kjenne sitt biologiske opphav.
Kanskje ikke overraskende svar, men det er regjeringspartiene som er raskest ute når det gjelder å hevde at Fremskrittspartiet bryter konvensjoner.

Jeg fikk dessuten et oppfølgingsspørsmål på private barnevernsinstitusjoner, og regjeringens notat til regionskontorene til det statlige barnevernet, om ikke å bruke private institusjoner.
Nei ... de synes vel at det er bedre at ungene ikke får noe tilbud, og må stå i kø for å komme inn i en institusjon... i flere måneder...

Ingen kommentarer: