søndag 27. april 2008

RigaVi kom på formiddagen på torsdag og hadde noen timer før vi skulle møte NGOen Marta, en organisasjon som hjelper traffickerte kvinner, som er kommet tilbake fra prositusjon i utlandet.
I Latvia finnes det ingen krisesentre og den slags, så kvinnene som kommer tilbake er helt avhengig av hjelp fra frivillige organisasjoner.
Etterpå var det en mottagelse hvor det var parlamentarikere fra benelux-landene, fra de baltiske landene og fra de nordiske landene.
Fredagen var det møter hele dagen. Der vi fikk høre hva de baltiske landene hadde gjort, for å bekjempe Trafficking.De hadde bevilget penger til noen organisasjoner, og så hadde de slått hardt ned på de som var bakmennene. Men menneskehandel er god forretning i fattige land, og handel med mennesker utgjør 27 milliarder euro i året... Noe som utgjør mer enn handel med våpen og narkotika. Disse pengene går rett til de organiserte kriminelle. Og de organisasjonene går helt opp til toppen i samfunnet. Så det er ingen enkel jobb. Jeg hadde et innlegg om hva vi har gjort i Norden. Og så hadde sjefen for Europols avdeling for menneskehandel, et innlegg som fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på meg.
Den handelen som øker mest er handel med barn!! Fordi myndighetene i europeiske land har nå fokus på kvinnelige prostituerte, og derfor er det lettere å traffickere barn. For de blir ikke lett etter engang, hvis de forsvinner fra mottak eller barnevernsinstitusjoner. Det gjelder Norge også det!!!!!!!!

En konferanse med mye ny kunnskap.

Ingen kommentarer: