onsdag 3. september 2008

Frekkhetens nådegave og stygge løgnerDet er mye man skal høre før ørene detter av, sier et gammel ordtak. Men å høre en stortingsrepresentant lyve er ikke særlig pent, og særlig når hun gjør det midt i beste sendetiden, med ett mål for å øye; å lure folk.
De siste dagene har igjen debatten om Norsk Tippings monopol vært diskutert i media. etter at jentene fra Manglerud Stars fotballag er blitt pålagt å fjerne reklame fra et konkurrende spill til NT. Ja, for hvis ikke de gjør det , kan de bli eksludert fra forbundet.

Schei- Grande sier på TV2 sporten, at hun er imot monopol og at Venstre er imot monopol.
Det hun ikke sier at Venstre satt i regjering da monopolet ble innført, og har ved flere anledninger når Fremskrittspartiet fremmet forslag om å oppheve monopolet til NT. stemt imot.
Dette vet Trine Schei-Grande at er mulig å sjekke, ved å se på stemmegivningen i sakene, likevel står hun frekkt å sier på TV at Venstre er imot NT monopol? Det kan bare være en grunn til at hun gjør dette, og det er for å lure folk.
Fremskrittspartiet ville forsøke å sikre frivillige lag og organisasjoner nok ressurser til å drive uten å måtte jobbe seg ihjel med å få penger, og nå står damen altså smilende å sier det samme, som hun stemte imot tidligere. Ja,ja vi får håpe det er sant, for da kan vi gjennom et nytt felles forslag sørge for at blir sånn?
Eller er dette bare løgn og bedrag?

Ingen kommentarer: