søndag 28. september 2008

Videre fra Island.

Fra geotermisk power plant. Man leverer varme og varmt vann fra varme kilder 3000m nede i bakken

Landskap og regnbuen 
Geysir og landskap 
Onsdag var det møter hele dagen. Min komite diskutere  sikkerhet i Norden, og den svenske FRA-loven. I  tillegg til trancfetter, trafficking av arbeidskraft og budsjettet.
Vi hadde også et fellesmøte om globalisering og integrering. Vi diskuterte også hvem skulle være talsmenn for sakene når de kommer til sesjonen i Helsiki senere i høst.

Med andre ord, en begivenhetsrik dag.

Fremskrittspartiet valgte å bli en dag ekstra for å hente mer informasjon om Island og om norsk - islands samarbeid, i tillegg til at vi besøkte Barnas Hus.

Så vår dagsorden var  1 Ambassaden
       2 Fiskebåtredernes forbund
       3 Energidirektoratet 
       4 Barnashus

Hvor vi fikk gode orienteringer og ble vel mottatt.


Ingen kommentarer: