mandag 8. september 2008

Hva skal vi med barna?


Jeg leser for øyeblikket en bok som heter nettopp det: " Hva skal vi med barn? "skrevet av Simen Tveitereid ISBN 978-82-489-0761-9.
Den burde være obligatorisk lesning for alle som tenker på å sende barna sine i barnehagen fra de er 1 år gamle. Og for alle andre som lovpriser barnhagen for de minste barna.

Første gang jeg stilte spørsmål om saken var i spørretimen, den gang Karita Bekkemellom var barne- familieminister. Spørsmålet var om ikke vi burde forske på hvorvidt det kanskje ikke var så heldig å ha de aller minste barna i barnehage i 7- 8 timer hver dag. Reaksjonen til Bekkemellom, var overraskende, hun ble mildt sagt rasende, og hadde det ikke vært to talestoler mellom oss, så tror jeg hun hadde gått rett i synet på meg.

Siden har jeg stilt spørsmålet til barnehageministeren, også han viser til rapporter som som sier at jo før man kommer i barnehage, jo bedre går det på skolen. Rapporten han viser til er over ti år gammel, og nyere forskning viser at det slett ikke er tilfelle.

Jeg har ingenting imot barnehager, men det bekymrer meg at barn blir overlatt til seg selv så tidlig. Barnehager fra barna er tre år, er fint, både for språkutvikling og motorikk, men 1 år gamle barn kan ikke leke sammen med , de har ofte ikke språk og de er avhengig av tilknytningen til en voksen person. Med 7 - 9 barn og tre voksne sier det seg selv at de blir overlatt til seg selv.

Det er en viktig bok Tveitereid har skrevet, så jeg utfordrer både statsråder og representanter fra de rødgrønne om å lese boken, og innsikt i hva det egentlig er utsetter de minste barna for.

Tveitereid foreslår at kanskje skal man kutte kontantstøtten ned med ett år, med doble den det året. Kanskje det..eller kanskje skulle det være valgfritt...om man mottak kontantstøtte i et eller to år? Dette tror jeg vi skal drøfte, for målsetting må være å sørge for at de minste barna får et trygt fundament i livet sitt.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hei! Leste nettopp din blogg for 8.9.2008 med tema: Hva skal vi med barna? Jeg er en kristen bestefar på 47 år med 4 barn og 6 barnebarn. Våre barn var heime i alle år. De har øyensynlig ikke tatt skade av det, og er både dyktige og sosiale mennesker i dag. I tillegg har de stort sett gått på friskoler. Vi fraråder våre barn å sende barnebarna til "oppbevaring i innhengning." Da stiller vi heller opp og tar barna på dagtid, noe vi allerede gjør mye. Men det betinger selvsagt at vi innstiller livet vårt på det. Og det gjør vi med glede. Vi synes Frp er for tamme på barnehage/skole. Fordel samfunnets kostnad til barnehage på alle barn, og la foreldrene få kontantstøtte til å kjøpe tjenesten for, event ta jobben selv. Alternativt må de som passer barn selv få flere pensjonspoeng + skattelette på den utearbeidende, les far. Begrensning: Mor og/eller far må avlegge språktest hvis de er innvandrere, slik at vi unngår etablering av stater i staten. Kan ellers avsløre at vi har fått smake pisken av staten fordi vi vil noe for barna våre. Vi startet hjemmeundervisning for 2 av barna våre i 1996. Vi ble så anmeldt av vår kommune fordi vi holdt barna borte fra pliktig undervisning. De trodde det var skoleplikt fordi Marit Nybakk, da nestleder i KUF-kom, sa: Det er skoleplikt i Norge, men hvis det ikke er det, skal vi sørge for at det blir det. Mosvik-saken gikk deretter helt til Høyesterett, før den ble klargjort for ny runde i Lagmannsretten. Da trakk statsadvokaten saken. Det ble 3 år med urettmessig rettsforfølgelse, og det kostet oss 2 familiene anslagsvis 500.000-1.000.000 hver. Mor i den andre familien har vært mye innlagt på psykiatrisk etterpå, og er blitt ufør. Senere startet vi Heimly Kristne Grunnskole i Mosvik, som i de 9 åra vi drev var landets minste friskole, men også en av de desidert bedre. Den er nå nedlagt fordi barna er voksne.
Neste gang jeg traff Marit Nybakk var i avvæpningen av HV (Heimevernet), dvs da tennstemplene ble inndratt. Jeg nektet å levere inn tennstempel, da jeg bl a mente at et land ikke har lov til å utstyre soldater med uniform og utstyr samt med deffekt våpen. Og så hadde vi mange 5.kolonister i landet, spesielt etter 11.9. Da våknet Marit N og ville ha meg kastet ut av HV pga eksteme uttalelser. Men der måtte hun pånytt bite i det sure eple.
Jeg er ingen rasist, men jeg er realist. Og all denne innvandringen går over alle støvleskaft. Noen må vi ta inn, men ikke i slike mengder. La oss hjelpe dem der de er, det er rimeligst og best.
Lykke til videre i politikken! Hilsen Per Ola Hovd, Mosvik.

Anonym sa...

det jeg var ute etter, takk