mandag 20. oktober 2008

Høring om budsjettet for 2009


Skatten ligger i enden av regnbuen
I dag har vi hatt høring om budsjettet for 2009, i dag handlet det om kultur. Det kom en rekke ganske spennende innspill både fra kulturliv og frivillige organisasjoner. I morgen skal vi har høringen fra 9.oo til 18.00 da skal det handle om familiebudsjettet og barnehager.

Det blir mange å forholde seg til, særlig når hver av høringsinstansene bare får 15 minutter hver.
Men de fleste gir oss det de sier skriftlig, det gir oss en mulighet til å huske den enkelte høringsinstans.

Det som var rart i dag var at skuespillerforbundet ikke var på høringen, antakelig var de godt fornøyd med budsjettet da, og det er første gangen :)

Ingen kommentarer: