tirsdag 28. oktober 2008

Et annet tema som opptar meg veldig


er Barne og likestillingsministerens forslag om at det skal bli lettere å adoptere for fosterforeldre.

Hva synes dere om det?

Jeg personlig er for öyeblikket svärt skeptisk til at man kan tvangsadoptere barn, det bryter slik jeg ser det med Barnekonvensjonen. Og den har forrang i Norge.


Man skal jo dessuten alltid har for öyetilbakeföre barn til sin biologiske familie, så sant det er mulig.

Noen vil sikkert påstå at jeg nå snakker foreldrenes sak, men det er ikke riktig. Jeg tenker först og fremst på barna. De biologiske båndene er sterke, og jeg er slett ikke sikker på at tvangsadopsjon er det beste for barnet.

Ingen kommentarer: