torsdag 20. august 2009

Giske vil øke Nrk-lisensen for 2010


Men det kan jeg love dere, blir uten vår hjelp.
Grunnen til at han vil øke lisensen, er at vi skal arrangere Melodi Grand Prix. Har dere hørt sånn tull!

Pengene sitter ellers veldig løst i Herr Giskes lomme når det gjelder andre kulturtiltak, men å finansiere GP med lisens er noe av det frekkeste jeg har hørt. For det første har vi ekstraskatt for å se på statlig styrt tv, for det andre har ingen spurt tv-seerne hvorvidt de faktisk ønsker GP.
Det blir bortimot like dumt som å si at nordmenn må betale 20.000 kr for en EM- billett til fotball EM, hvis den kommer hit til Norge.Fordi dette blir en kostbar affære.

Nå må Giske ta seg sammen, det finnes mange som sliter med å greie å betale den ekstraskatten lisensen er.

Ta regningen Giske, du var høyt på banen da vi vant....du får fortsette å være på banen , helt til vi skifter deg ut.

3 kommentarer:

Karin S Woldseth sa...

dessuten...blir det inntekter av slike arrangementer...får lisensbetalerne dette tilbake ?

root sa...

Det slår jo aldri feil. Foran stortingsvalg så kommer Ap med løfter til NRK, om mer penger, flere konsesjonsprivilegier, ekstrabbevilgninger etc. Og i det samme perspektivet kan man se restriksjoner på konkurrentene etc.

Dette handler om makt. Det handler ikke bare om at Arbeiderpartistaten i alle år plasserte sine folk inn i ledelsen av NRK og dermed fikk kontrollen over hvem som skulle gjøre karriære i NRK. Ført og fremst handler det om at Arbeoderpartiregimet finansiert NRK på en sånn måte at NRK ble økonomisk avhengig av krysse fingrene for Arbeiderpartiets fortsatte ideologiske og politiske hegemoni.

Slik systemet fungerer i dag har NRK monopol på kringkastingslisensen, og størrelsen på denne blir årlig fastsatt i Stortinget, og det er Stortinget som bestememr om NRK skal få ekstrabevilgninger osv. Realiteten er at NRK bare har en sponsor, selv om det formelt er en avgift. Denne avgiften er nemlig politisk bestemt.

Så dermed er ikke NRK noe uhildet, fritt og uavhengig medium. Tvertimot har NRK sine vitale økonomiske interesser i utfallet av stortingsvalg, av å påvirke stortingets sammensetning til sin fordel.

Karin S Woldseth sa...

Du har så rett så rett.