torsdag 13. august 2009

Hvorfor lyver du Storberget?På nyhetene i går kveld sa Justisminister Storberget at det ikke var noen soningskøer igjen i det hele tatt. Det var riktignok 19 som ventet på å bli innkalt , men altså ingen soningskøer igjen.
Idag presenterer BA ( Bergensavisen ) tallene på dem som venter på soning i Norge, og det er altså 339 som venter på å få sonet sine dommer. Det er et stykke fra 19 til 339, særlig når vi vet at noen av dem er dømt for svært alvorlige forbrytelser...

Så enten lyver Storberget, eller så lyver BA,s kilder , og jeg tror faktisk at i denne saken har BA større troverdighet enn justisministeren. Særlig i lys av det som ble sagt av Storberget i Dagsrevyen i kveld, hvor han legger skylden på narkoomsetningen utenfor Oslo S på politikonflikten. For alle dem av oss som har brukt tog endel, vil jo da hevde at denne politikonflikten jammen må ha pågått i mange år.... skal vi tro det Storberget sier.

Han forsøker å skjule det faktum at 1. det er fremdeles soningskøer og 2. Han har ikke fått bukt med narko omsetningen på Oslo S.

Ingen kommentarer: