onsdag 19. august 2009

Kulturkamp


I går startet Kulturkampen.no sin kamp mot Fremskrittspartiet.
Over 100 kunstnere fra alle felt vil altså nå drive valgkamp for de rødgrønne, for å unngå at Fremskrittspartiet skal komme i regjeringsposisjon.
På siden deres skryter de av at Giske og de resten av den rødgrønne regjeringen har bidratt med 2 milliarder kroner i det såkalte kulturløftet.

Det som er interessant er at de aldri har nevnt at det Fremskrittspartiet som fremmet forslag om å endre tippenøkkelen. Noe som resulterte i at kulturlivet hvert år har fått 400 millioner friske kroner. I løpet av 6 år, skulle det utgjøre 2,4 milliarder kroner.
I tillegg til det, så var det Fremskrittspartiet som tok initiativ til å opprette Fondet for utøvende kunstnere. Dette har man visst glemt i de kretser.

Så motivet er nok ikke flere penger, motivet er politikk, sosialistisk politkk. At disse kunstnerne nå kopier det som skjedde i Danmark da Venstre kom til makten, får så være. Men de kunne jo se hva som har skjedd i Danmark etter at Venstre fikk makten. Nye kulturhus og kunstnere som er svært så fornøyd med situasjonen.Og ikke minst kulturen blomstrer i Danmark.

Kunstnerne er åpenbart redde for det ukjente. Det er alltid trygt å gå i de fotsporene som far min gikk først. Men skal det bli en utvikling må man tørre å gå utenfor opptråkkede stier. Det gjør Fremskrittspartiet, vi er både nytenkende og innovative. Det er bare det at Kulturkampen ikke er så opptatt av hva vi gjør, de er langt mer opptatt av det vi ikke gjør.

10 kommentarer:

Trollsmeds blog in English sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Trollsmeds blog in English sa...

Jeg mener at også kunstnere skal tenke økonomi. Jeg ser ikke hvilken rett man har til å bli forsørget av støtteordninger alle veier etter 4-7 års utdannelse, det er fri vilje. Det har vel liten hensikt å utdanne seg til støttemottaker?
Det burde ikke være noe problem å dele sin kunstneriske virksomhet til NOE kommers og noe som skaper KUNST ... det handler jo faktisk om å ta ansvar for seg selv.

Karin S Woldseth sa...

enig :)

Usladdet sa...

Godt sagt! Mange av de som står på den listen er snyltere og intet annet.

Bjørg Eriksen sa...

Hei Karin.
Jeg leser med interesse din blogg, og ser det for så vidt positivt at du gir FrP æren for å ha opprettet Fond for utøvende kunstnere. Det tar vi som et tydelig signal om at dere liker Fondet. Men for ordens skyld bør nok utsagnet korrigeres. Fond for utøvende kunstnere ble opprettet av Stortinget i 1956, etter påtrykk fra Norsk Musikerforbund. Fondets første styre ble oppnevnt i 1957. Begge hendelser skjedde under en Arbeiderparti-regjering. Og Anders Langes Parti ble vel opprettet først på 70-tallet?
Vennlig hilsen
Bjørg Eriksen
Daglig leder i Fond for utøvende kunstnere

Unknown sa...

Er det mulig å få en forklaring på hvordan FrP kan ha opprettet Fond for utøvende kunstnere mer enn 15 år før partiet ble etablert?

Hilsen Kjetil

Karin S Woldseth sa...

Ja, innretning på fondet for utøvende kunstnere endret seg i 1999, på initiativ fra Frp. Det er vel mulig for lederen for Fondet å se at Stortinget gjorde et vedtak i 1999 .

Vedlagt følger linken:

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=18098

Bjørg Eriksen sa...

Hei igjen, Karin.
Lovendringen du viser til ble gjort på bakgrunn av en Odelstingsproposisjon levert av en kulturminister i en Arbeiderpartiregjering. Under komiteens behandlig av prp'en var Frp og Høyre i mindretall da de mente at fondets inntekt burde bli værende på samme nivå som da. Forøvrig var det gledelig samstemthet om at fondet måtte bestå,nå som et rent kulturfond.
Etter at lovendringen var gjort, leverte FrP sammen med SV og AP et dok. 8 - forslag til Stortinget om endring av forskriften til fondet, i forhold til oppnevning av og utvidelse av fondets styre.
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=18098
Vennlig hilsen
Bjørg Eriksen

Bjørg Eriksen sa...

Og nå må jeg korrigere meg selv; Ot.prp. ble levert av Åslaug Haga (SP)- altså ikke en Arbeiderpartregjering, men en sentrum/Høyre-regjering. Æres den som æres bør!

Karin S Woldseth sa...

Og den nye vederlagsordningen?