fredag 18. juni 2010

Siste dag med gjengen


Da er dagen kommet,det er den siste dagen i sesjonen. Med et litt skrått tilbakeblikk på tiden som har gått siden jeg kom i ny kommite, kan man vel si at det har gått i litt opp og litt ned, altså et Berg-og- dalbaneår. Men oppgavene er mange,utfordringene like så.Utenriks- og forsvarspolitikk er mangfoldig og omfattende områder, som det tar litt tid å sette seg inn i. Feilen med meg er at jeg liker å vite hva jeg snakker om, noe som gjør at jeg har gravde meg ned i bøker om menneskerettigheter, bistand,og minoriteter, og kanskje derfor vært mindre synlig enn ellers. Men jeg kommer sterkere tilbake.
Det mest spennende jeg har gjort i inneværende år, er på vegne av Europarådet, å bli valgt som rapportør til Bosnia. Jeg har lært litt om landet, men i løpet av de neste tre årene regner jeg med å ha lært mye mer.
Jeg gleder meg til årene som ligger foran meg både i partiet, kommiteen og Europarådet.

Når det i dag er siste dagen med gjengen, så er ikke det helt sant. Søndag morgen drar jeg av gårde med ni andre representanter til Strasbourg, hvor vi skal være en uke. Og jobbe 14 timers dag. Men når noe er spennende, engasjerende og lærerrikt så er ikke 14 timers dag noen problem i det hele tatt, så lenge man husker å spise :)

I juli fra 6 - 10 skal jeg være Europarådets representant når Osse skal ha sitt møte i Oslo. Men etter det skal jeg på ferie. Hvor jeg skal? På Veierland så klart....

Ingen kommentarer: